Lietuvos Respublikos Seimas

2004 11 02 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 9 punkto pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3487 nuspręsta: 1) Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį ir H.Žukauską; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas Įstatymo projektui Nr.IXP-3487 pasiūlymų ir pastabų laukia iki 2004 m. lapkričio 5 d.; prašyti Seimo papildomų komitetų, Aplinkos, Žemės ūkio, Susisiekimo ministerijų, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybės įmonės “Registrų centras” ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl Įstatymo projekto Nr. IXP-3487 iki 2004 m. lapkričio 5 d.; klausymus dėl Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 9 punkto pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3487 surengti 2004 m. lapkričio 8 d. į kuriuos kviesti Aplinkos, Žemės ūkio, Susisiekimo ministerijų, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybės įmonės “Registrų centras”, Seimo kanceliarijos Teisės departamento atstovus;prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2004 m. lapkričio 11 d. pateikti Komiteto išvadų projektą; Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 9 punkto pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3487 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2004 m. lapkričio 15 d.

Po svarstymo Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo projekto Nr.IXP-3921 nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį ir H.Žukauską; sudaryti darbo grupę įstatymo projektui tobulinti; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas Įstatymo projektui Nr.IXP-3921 pasiūlymų ir pastabų laukia iki 2004 m. lapkričio 12 d.; prašyti Seimo papildomų komitetų, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo projekto Nr.IXP-3921 iki 2004 m. lapkričio 12 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2004 m. lapkričio 17 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo projekto Nr.IXP-3921 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2004 m. lapkričio 22 d.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 11 02.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas