Lietuvos Respublikos Seimas

10 28 posėdyje

Spalio 28 dienos posėdis

Posėdyje dalyvavo: Seimo nariai Ona Babonienė, Povilas Jakučionis, Jonas Jučas, Edvardas Kaniava, Jonas Korenka, Gabriel Jan Mincevič, Janė Narvilienė, Valerijus Simulik, Dalia Teišerskytė. Komiteto patarėjai Audrius Skaistys, Rūta Kačkutė.

Posėdyje svarstytų Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo 1 straipsnio pakeitimo ir 6 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr. IXP – 3892 (2), Lietuvos Respublikos vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP - 3893 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1889 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP - 3894 tikslas suderinti šį įstatymo projektą su neseniai Seime priimtu Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo projektu IXP-3014.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymas pakeitė Valstybinės paminklosaugos komisijos pavadinimą į Valstybinės kultūros paveldo komisijos pavadinimą, kas tiksliau nusako komisijos veiklos sritį.

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, kaip pagrindinis komitetas, nusprendė teikti Seimui svarstyti Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo 1 straipsnio pakeitimo ir 6 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. IXP – 3892 (2), siūlyti Seimui svarstyti ir priimti Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo antrąjį variantą Nr. IXP - 3893, kaip papildomas Komitetas siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti įstatymo projektui Nr. IXP – 3894 ir teikti Seimui jį svarstyti.
Naujausi pakeitimai - 2004 10 28.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas