Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. spalio 27d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2004 10 27 d.

1. SVARSTYTA: Archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo papildymo 3(1) straipsniu bei 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3564.

NUSPRĘSTA: Siūlyti pagrindiniam komitetui daryti šio projekto svarstymo pertrauką iki 2005-01-01 , tai yra naujos redakcijos, įstatymo įsigaliojimo datos, ir tik įsigaliojus keičiamam įstatymui, įstatymo pakeitimo projektą svarstyti artimiausiame komiteto posėdyje. Tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė.

2.SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 242 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3807.

NUSPRĘSTA: Projektas tobulintinas, todėl siūlytina daryti komiteto svarstyme pertrauką.

3. SVARSTYTA: Dėl Prisiekusiųjų vertėjų įstatymo projektas IXP-3428.

NUSPRĘSTA: daryti svarstymo komitete pertrauką, kol bus išrinktas naujos sudėties komitetas. Iš naujų komiteto narių sudaryti darbo grupę, kuri toliau tobulins įstatymo projektą.

4. SVARSTYTA: Seimo Kontrolierių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3505(2).

NUSPRĘSTA: Komitetas preliminariai apsvarstęs ar Seimo kontrolierių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas NR. IXP-3505(2SP) atitinka Konstituciją priėjo išvados, kad:

1. Dėl projekto 12 straipsnio 3 dalies atitikimo Konstitucijos 109 ir 118 straipsniams.

Komiteto sprendimas - projekto 12 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Konstitucijos 109 ir 118 straipsniams, tačiau, kad nekiltų įstatymo taikymo problemų, komitetas siūlo 12 straipsnio 3 dalies redakciją:

“3. Seimo kontrolieriai taip pat netiria prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau tiria skundus dėl prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, pažeidžiančių žmogaus teises ir laisves.”

2. Įstatymo projekto 19 str. 2 d. prieštarauja teisinės valstybės principui, kadangi suteikus Seimo kontrolieriui teisę pavesti atlikti Seimo kontrolieriaus patarėjams tam tikras Seimo kontrolieriaus funkcijas taptų neaiškus atskaitomybės klausimas, būtų pažeista Seimo teisė skirti Seimo kontrolierius, kadangi šių pareigūnų skyrimas susijęs su pasitikėjimu jais.

3. Įstatymo projekto 29 str. nuostatos prieštarauja konstituciniams asmenų lygybės prieš įstatymus bei teisinės valstybės principams, kadangi neaptarus išimčių draudimas įeiti į Seimo kontrolieriaus gyvenamąsias ar tarnybines patalpas, daryti ten arba Seimo kontrolieriaus asmeniniame ar tarnybiniame automobilyje, arba kitoje asmeninėje susisiekimo priemonėje apžiūrą, kratą ar poėmį, taip pat atlikti Seimo kontrolieriaus asmens apžiūrą ar kratą, jam priklausančių daiktų bei dokumentų apžiūrą ar poėmį, suteikia Seimo kontrolieriams Konstitucijos nenumatytus imunitetus, užkerta kelią teisingumo vykdymui bei ikiteisminiam tyrimui.

5. SVARSTYTA :Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(9) ir 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3894.

NUSPRĘSTA : Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

6. SVARSTYTA:LR Įstatymo dėl Susitarimo dėl tarptautinio baudžiamojo Teismo privilegijų ir imunitetų ratifikavimo projektui IXP-3862.

NUSPRĘSTA : Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

7.SVARSTYTA:Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121, 126 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 132(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3579(2).

NUSPRĘSTA : Pritarti iniciatorių patobulintam įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2004 10 28.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas