Lietuvos Respublikos Seimas

2004-10-27 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2004-10-27

 

 

Komitetas 2004-10-27 posėdyje tęsė Pilietybės įstatymo 13, 15, 16, 20, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-3741, Pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-3742 ir Vyriausybės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3743 svarstymą. Posėdyje dalyvavo Respublikos Prezidento patarėja, Teisės departamento vadovė Toma Birmontienė, Pilietybės grupės vyriausiosios specialistės Dangerutė Jankauskienė ir Rasa Leonienė, Vidaus reikalų viceministras Zigmantas Benjaminas Kazakevičius, Ministerijos sekretorius Anatolijus Rimkevičius, Migracijos departamento direktorius Almantas Gavėnas, Departamento Pilietybės reikalų skyriaus vedėja Daiva Vežikauskaitė, Valstybės saugumo departamento skyriaus vedėjas Algimantas Mikutis. Komitetas bendru sutarimu pritarė patobulintiems įstatymų projektams ir teiks juos Seimui svarstyti šioje rudens sesijoje.

Dalyvaujant Seimo narei Irenai Šiaulienei, piliečiams Stasei Asanavičienei, Rimantui Šimulioniui, Giedrei Žilinskienei, Komitetas svarstė Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3914, kuriam iš esmės pritarė, tačiau siūlys pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą įteisinat nuostatą, kad Valstybinės Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjo rentos dydis yra 1000 Lt per mėnesį.

Komitetas svarstė Žmogaus teisių įgyvendinimo Programos vadovės Ramintos Gecevičienės prašymą apsvarstyti JTVP Programos “Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą” 2005 metų veiksmų korekciją. Komitetas pritarė Programos veiksmų pakoregavimui.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitė Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 27.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas