Lietuvos Respublikos Seimas

2004-10-26

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė patobulintam Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijos “Dėl parlamento rinkimų ir referendumo Baltarusijoje” projektui.

 

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas svarstė:

Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijos “Dėl parlamento rinkimų ir referendumo Baltarusijoje” projektą. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė patobulintam (atsižvelgiant į pateiktus trijų Seimo narių: Sergejaus Dmitrijevo, Justino Karoso, Egidijaus Vareikio pasiūlymus) minėtos rezoliucijos projektui, kurį pristatė rezoliucijos projekto teikėjas Jonas Čekuolis. Rezoliucijos projekte pabrėžiama, kad “Nepaisant nuolatinių tarptautinių organizacijų raginimų, Baltarusijos valdžia ignoravo ESBO, Europos Tarybos, Europos Sąjungos kvietimus normalizuoti santykius su opozicija, užtikrinti realią žiniasklaidos nepriklausomybę ir jos prieinamumą visoms politinėms grupėms, pakeisti rinkimų tvarką reglamentuojančius įstatymus pagal demokratinius standartus. Prezidento kadencijos pratęsimas neribotam laikui vertintinas kaip akivaizdus prieštaravimas europinėms demokratinėms tradicijoms”. Atsižvelgiant į aukščiau minėtas priežastis bei Tarptautinių organizacijų – ET, ESBO – stebėtojų misijos išvadas, kad Baltarusijoje įvykę parlamento rinkimai neatitiko ESBO demokratiniams rinkimams keliamų reikalavimų, Lietuvos Respublikos Seimas rezoliucijoje pareiškia “turįs rimtą pagrindą abejoti, kad spalio 17 d. įvykę rinkimai į Baltarusijos parlamentą buvo laisvi ir teisingi”. Lietuvos Respublikos Seimas šią rezoliuciją planuoja priimti ketvirtadienį vyksiančio plenarinio posėdžio metu.

Seimo delegacijos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) parlamentinėje asamblėjoje ataskaitą, kurią pristatė Seimo delegacijos ESBO Parlamentinėje Asamblėjoje vadovė Sigita Burbienė. Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė pateiktai ataskaitai. Svarstymo metu Komiteto nariai taip pat pritarė delegacijos vadovės išreikštai nuomonei dėl būtinumo užtikrinti bent dalinį delegacijos narių dalyvavimo tęstinumą ir, kad šios parlamentinės asamblėjos kasmetinių sesijų metu trijuose nuolatiniuose komitetuose (politinių reikalų ir saugumo, ekonomikos reikalų, technologijos ir aplinkos apsaugos, demokratijos, žmogaus teisių ir humanitarinių reikalų) būtų atstovaujama po vieną delegacijos narį iš Lietuvos Respublikos. Komiteto nariai taip pat pritarė nuomonei, jog rinkimų stebėjimas turi būti laikomas viena iš svarbiausių Seimo delegacijos ESBO parlamentinėje asamblėjoje veiklos sričių.

 

 

Užsienio reikalų komiteto patarėjas

Deividas Stankevičius (23967 98)

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 26.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas