Lietuvos Respublikos Seimas

2004 10 25 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Vytautas Dičius, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas, pristatė Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo projektą, parengtą Lietuvos architektų sąjungos iniciatyva, projekto tikslus ir uždavinius.

Dabartiniu metu Lietuvos architektus vienija Lietuvos architektų sąjunga. Nors diplomuotų architektų Lietuvoje yra virš 3000, tačiau sąjungos nariais yra tik kiek daugiau nei 1000 architektų. Kūrybinės organizacijos nepajėgios spręsti daugelio klausimų, susijusių su architektūrinės veiklos reglamentavimu, be valstybinių institucijų, formaliais atsakingų už architektūrinį projektavimą, Europos Sąjungos valstybėse veikia ir "pusiau valstybinės" institucijos - Architektų rūmai.

Rūmų steigimo tikslas – ginti visuomeninį interesą, o tai reiškia – užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą, projektavimo darbų kokybę, rekomenduoti projektavimo darbų kainas, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo ir kėlimo klausimais, atstovauti architektus teismuose ir kitose instancijose, spręsti kitus su architektūra ir urbanistika susijusius klausimus.

Rūmų pagrindiniai uždaviniai: vykdyti architektų atestavimą, atestatų ar kitų profesinę kvalifikaciją įrodančių dokumentų pripažinimą; tvarkyti atestuotų architektų registrą; nustatyti profesinės etikos taisykles ir prižiūrėti jų laikymąsi; rengti teisės aktų reglamentuojančių architektūrinę, urbanistinę ir teritorijų planavimo veiklą projektus; vykdyti valstybės eksperto funkcijas architektūros ir miestų planavimo klausimais; organizuoti valstybinės reikšmės objektų architektūrinius konkursus; derinant su universitetais spręsti architektų ir miestų planuotojų formalaus ir neformalaus švietimo klausimus.

Šiuo metu Statybos ir Teritorijų planavimo įstatymuose bei kituose teisės aktuose reglamentuojama dalis Rūmų įstatyme minimų klausimų (tai pagrinde atestavimo ir projektavimo klausimai). Niekur nėra reglamentuoti architektūrinės veiklos skaidrumo, projektavimo darbų kokybės, kainų pagrįstumo, profesinės etikos ir kiti svarbūs klausimai.

Priėmus įstatymą, įteisinantį nuostatą, kad visi atestuoti architektai yra Rūmų nariai, bus galima efektyviau ir profesionaliau spręsti visus su architekto veiklos specifika susijusius klausimus, bus galima atlikti daugelį šiuo metu Aplinkos ministerijos atliekamų, tačiau valstybės institucijai nebūdingų funkcijų.

Komitetas nusprendė registruoti šį Įstatymo projektą Seimo sekretoriate ir įtraukti į Komiteto Rudens sesijos darbų programą.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 25.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas