Lietuvos Respublikos Seimas

G.Kniukštos komandiruotė į Rusijos Federaciją (2004 09 8-9)

 

Seimo Tarptautinių ryšių skyriui                                                                  2004 10 19

 

ATASKAITA

apie Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko Gintauto Kniukštos  išvyką į Kaliningrado sritį

 

            1.Delegacijos sudėtis: Kaimo reikalų komiteto pirmininkas G. Kniukšta ir to paties  Komiteto patarėjas L. Michelbertas.

            2. Komandiruotės pagrindas: Kaliningrado srities gubernatoriaus V. Jegorovo kvietimas.

            3. Komandiruotės laikas:  2004 m.rugsėjo 8-9 d.

            4. Finansavimas: nakvynės ir transporto išlaidas padengė LR Seimas.

             5.Susitikimo tikslas:. dalyvauti mokslinėje - gamybinėje konferencijoje Kaliningrado srities agropramoninio komplekso vystymo klausimais.

            6.Programos apžvalga:.

            Pastaruoju metu   palaikomi gana aktyvūs Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Kaliningrado srities Dūmos narių kontaktai - keičiamasi vizitais, diskutuojama dvišalių santykių tematika, rengiamos konsultacijos ES plėtros klausimais.

            Komandiruotės tikslas  buvo     sužinoti kaip mūsų kaimynai numato vystyti - žemės ūkį, kokias jie mato perspektyvas.                                                                           Pagrindinis konferencijos tikslas buvo investicijų pritraukimas į Kaliningrado srities agropramoninį kompleksą.             Joje buvo pateikta net  60 įvairių investicinių projektų.

            Iš karto reikia pasakyti, kad Lietuvos versininkai atsargiai žiūri į galimybes vystyti žemės ūkio verslą šioje srityje ir daugiau yra linkę investuoti į perdirbamąją pramonę. Todėl pirmą kartą čia surengta tokio pobūdžio konferenciją, kurioje dalyvavo Airijos, Olandijos firmų atstovai, o Lietuvai teko atstovauti teko LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui.

            Reikia pažymėti, kad Lietuva yra vienas svarbiausių šio Rusijos regiono partnerių – pagal investicijas užima trečią vietą po Lenkijos ir Vokietijos, o pagal įsteigtų įmonių skaičių - pirmąją vietą. Kaliningrado srityje įregistruota daugiau nei 600lietuviškokapitaloįmonių .
Daugiausiai Lietuvos verslininkai investuoja į baldų, maisto produktų bei jų perdirbimo gamybą,  paslaugų sferą, statybą.

            Stambiausi  Lietuvos investiciniai projektai Kaliningrado srityje yra
 “Snaigės” šaldytuvų gamykla Kaliningrado mieste ( investuota daugiau nei16mln.USD),   žuvies produktų gamybos bendrovė “Vičiūnai -RUS” Sovetsko mieste (investuota 6mln.USD), mėsos perdirbimo įmonė “Kaliningradskij delikates” (investuota 6 mln.USD), konditerinis cechas “Naujoji Rūta” Sovetsko mieste.
 Srityje aktyviai veikia “Kretingos grūdai”  investavę į “Kaliningrado paukštyną”.

            Lietuvos ir Kaliningrado srities prekybos apyvarta 2003 m. sudarė 616.2 mln. Lt. (201.4 mln. JAV dolerių). Prekybos balansas buvo teigiamas ir sudarė 515 mln. Lt. (168.3 mln. JAV dolerių).

            Lietuvos eksportas į Kaliningrado sritį 2003 m. buvo 565.6 mln. Lt. (184.8 mln. JAV dolerių), o  Lietuvos importas (pagal šalį siuntėją) iš Kaliningrado srities  buvo 50.6 mln. Lt. (16.5 mln. JAV dolerių..

            Šie skaičiai rodo, kad Lietuvai naudingas bendradarbiavimas su šia sritimi.

            Kalbant apie Kaliningrado srities žemės ūkį daugiausiai minimas agropramoninis kompleksas. Vyrauja perdirbamosios pramonės ir žemės ūkio produktų žaliavos gamintojų sankloda. Štai, Gusevo pieno kombinatas jau yra nupirkęs 6 stambius ūkius su 27 000 ha žemės. Kombinato tikslas patiems apsirūpinti pieno žaliava. Plečiama ir gerinama karvių banda, apsirūpinama geros kokybės pašarais. Šio kombinato vadovai geru žodžiu mini Lietuvos žemės ūkio universiteto specialistų konsultacijas, kurių dėka pasiektas kviečių derlingumas siekia 55 cnt/ha, rapso - 40 cnt/ ha.

            Pionierskio mėsos kombinato vadovas pažymėjo, kad vietos gamintojai dar nepajėgia žaliava aprūpinti visų mėsos perdirbimo įmonių, todėl jie priversti žaliavą vežti iš užsienio. Skundėsi aštria Lenkijos mėsos perdirbėjų konkurencija, kurie teikia žymiai pigesnę dotuojamą mėsą nepaisant nustatytų muitų. Panaši padėtis metų pradžioje buvo susidariusi ir Lietuvoje.

            Šis mėsos kombinatas, siekdamas apsirūpinti savos gamybos žaliava, parengė didelio kiaulininkystės komplekso projektą ir ieško investitorių.

            Kaip ir Lietuvoje, taip ir Kaliningrado srityje sparčiai vystosi monopolijos. Minėtas Pionierskio mėsos kombinatas per palyginti trumpą laiką sugebėjo įsigyti 5 mėsos perdirbimo įmones, sukūrė prekybos tinklą, numato pastatyti didelį žuvų perdirbimo kombinatą.

            Investicijas stabdo aukštos srities bankų palūkanos, kurios siekia apie 13 proc. metinių palūkanų, o užsienio kapitalas dalinai yra ribojamas.

            Srityje  pagrinde vyrauja valstybiniai ūkiai ir žemės ūkio bendrovės. Apie pusę srities žemės dirvonuoja. Tą akivaizdžiai teko įsitikinti važiuojant per sritį. Jau primirštus didžiulius dirbamos žemės sklypus keičia piktžolynai, kai kurie iš jų baigę užželti krūmokšniais, po to vėl dirbami laikai ir pan.      Ne visi valstybiniai ūkiai ir žemės ūkio bendrovės dirba pelningai ir bankrutavus jas įsigyja perdirbimo įmonės arba verslininkai. Konferencijoje vienas ūkininkas pasakojo, kaip jam sėkmingai pavyko supirkti bankrutavusios bendrovės pajus ir tapti vienvaldžiu buvusio stambaus ūkio šeimininku. Jis išdėstė plačia ūkio vystymo programą, taikant  modernias žemdirbystės technologijas bei vystant galvijų ūkį užsienio kompanijų pagalba.

            Susidomėjimą sukėlė pranešimai, kad  Rusijoje ir srityje sparčiai vystosi kredito unijų kūrimosi procesai. Tai patvirtina, kad Lietuvoje šioje srityje pasirinktas teisingas kelias  ir labai svarbu šiame procese nesudaryti nereikalingų kliūčių.

            Potencialas vystyti srityje žemdirbystę didžiulis. Garantuotos produkcijos realizavimo rinkos Rusijoje, todėl taip sparčiai srityje vystosi srities perdirbamoji pramonė.

            Užsienio investuotojų Kaliningradas vertinamas kaip tramplinas į Rusijos rinką.

Kartu srities agroverslo magnatų žvilgsniai krypsta ir į Vakarus.

Todėl konferencijoje su dideliu susidomėjimu buvo išklausytas G. Kniukštos   pranešimas "Lietuvos ekologinis žemės ūkis". Pranešime akcentuota  ekologinio ūkio reikšmė Lietuvai stojant į Europos Sąjungą bei ekologinio ūkininkavimo perspektyvos.

            Iš kilusių diskusijų buvo aišku, kad vartotojų susidomėjimas ekologiškais gaminiais nuolat didėja ir atsiranda ekologinės produkcijos paklausa vidinėje rinkoje, be to, juos vilioja  galimybė ekologinius  gaminius brangiau parduoti užsienio šalyse, nes šių produktų savikaina vietoje  yra gerokai mažesnė.

 

 

 

 

 

 

Išvados:

            Lietuva tapusi Europos Sąjungos nare ir toliau konstruktyviai bendradarbiaus su Kaliningrado sritimi, skatins šios atsivėrimą Europai, todėl galima daryti išvadą, kad  mūsų šalies žemės ūkio srities verslininkai vis labiau domėsis bendrų projektų rengimu žemės ūkio srityje, investicine aplinka, nagrinės kitų užsienio kompanijų investavimo patirtį bei Kaliningrado srities agroverslo įmonių investicinius projektus.

 

Kaimo reikalų komiteto pirmininko G. Kniukštos pavedimu

 

patarėjas

Leonardas Michelbertas

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 22.
Audra Bielinienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas