Lietuvos Respublikos Seimas

E.Vareikio komandiruotė į Pietų Afrikos Respubliką (2004 09 22-24)


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

MEMBER OF THE SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 


 

Lietuvos Respublikos Seimo                                                     Vilnius, 2004-02-03

Tarptautinių ryšių skyriui

 

 

 

KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA

 

 

2004 m. rugsėjo 22-24 d.d. dalyvavau Konferencijoje, skirtoje vaikų našlaičių, kenčiančių nuo AIDS klausimais. Konferenciją rengė Vakarų Europos parlamentarų Afrikai asociacija (AWEPA) su kitomis tarptaunėmis org. Dalyvavau ir kaip šiemet išrinktas AWEPA organizacijos vice-prezidentas.

 

 

Programa ir dalyviai:

 

Konferencija vyko AWEPA, Jungtinių Tautų vaikų fono UNICEF, Europos Tarybos padalinio “Nord-South Centre” ir ES pirmininkaujančios šalies – Nyderlandų bendromis pastangomis. Pagrindinis tikslas – sukurti pagalbos vaikams algoritmą, leidžiantį efektyviai spręsti AIDS našlaičių, kurių yra per 15 mln. pasaulyje ir 12 mln Afrikoje, problemas.

 

Konferencijoje dalyvavo apie 30 Afrikos šalių atstovai: Burundžio, Kamerūno, Cote d’Ivoire, Čado, Džibučio, Egipto, Etiopijos, Gabono, Ganos, Kenijos, Kongo, Kongo Demokratinės Respublikos, Lesoto, Maurikijaus, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Nigerio, Nigerijos, Pietų Afrikos, Ruandos, Senegalo, Svazilendo, Tanzanijos, Togo, Ugandos, Zambijos, Zimbabvės, Tarptautinių Afrikos šalių organizacijų - ir daugiau kaip 10 Europos šalių atstovai, daugiausia Parlamentarai, tarptautinių organizacijų atstovai, buvo atstovaujama dauguma AWEPA organizacijos sekcijų: Airija, Austrija, Belgija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Rumunija, Suomija, Švedija.

 

Pranešimus skaitė daugiausiai Afrikos atstovai, nušviesdami aktualias nagrinėjamo dalyko problemas. Dalyvių tarpe buvo žinomas Pietų Afrikos žmogaus teisių gyvenas Vyskupas Desmond Tutu ir buvusi Airijos prezidentė, dabar atstovaujanti UNICEF, Mary Robinson.

 

 

Išvados ir pastebėjimai

 

Iki šiol nėra tinkamo metodo AIDS prevencijai Afrikoje. Šiuo metu trys ketvirtadaliai sergančių AIDS yra Afrikoje (daugiau kaip 30 mln.), kai kuriose šalyse viruso nešiotojų skaičius siekia 20-40 procentų, išmiršta vidutinio amžiaus darbingiausi žmonės, tuo būdu taip pat daugėja našlaičių. Per dešimtį metų miršta vidutiniškai pusė užsikrėtusių. Tai nėra vien tik sveikatos apsaugos problema, tai ir ekonominė ir socialinė problema. Suprantama, kad problemos negalima išspręsti vien finansine parama ar socialinėmis programomis. Labai mažai veiksmingos dėl specifinio gyvenimo būdo yra ir prevencinės priemonės. Krenta į akis korupcija, valdžios, ypač vietinės nenoras imtis radikalių priemonių.

 

Daugelyje šalių, nors našlaičių skaičius auga, nėra pakankamo teisinio reguliavimo, neapibrėžtas teisinis našlaičio statusas, neaišku, kas paveldi tėvų turtą, jei lieka visi vaikai nepilnamečiai, neaišku, kaip juos reiktų mokyti – steigti atskirus internatus, ar integruoti į bendrąją mokyklą ir pan. Nuo trečdalio iki pusės našlaičių yra viruso nešiotojai, ir didelė dalis jų mirs, nesulaukę pilnametystės. Dauguma vyriausybių nenori sutikti su tuo, kad paramą vaikams dalintų tarptautinės organizacijos, nepriklausomos nuo tų šalių vyriausybių.

 

Konferencijos dalyviai vis tik rodė pasiryžimą tęsti pastangas sukurti vieningą ir efektyvią pagalbos sistemą bei sukurti bendrąją strategiją sergantiems vaikams. Tokią strategiją kurti ėmėsi, kartu su kitomis organizacijomis ir AWEPA. Dar kartą buvo pareikštas susidomėjimas Vidurio Europos šalimis, kurios sugebėjo padaryti tai, ko nesugeba Afrikos valstybės – kantriai įveikti pereinamąjį laikotarpį, kuriant tikrą demokratiją ir rinkos ekonomiką. Priimta vadinamoji Keiptauno deklaracija, skatinanti politikus, parlamentarus ir valstybių vadovus radikaliai kovoti su AIDS grėsme. (pridedama)

 

Konferencijos metu buvo galimybė iš arti pamatyti Pietų Afrikos kontrastus – didelę turtinę ir socialinę nelygybę.

 

 

Pagarbiai

 

 

Egidijus Vareikis

 

 

Priedas: Keiptauno deklaracijos tekstas

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 22.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas