Lietuvos Respublikos Seimas

S.Burbienės komandiruotė į Graikiją (2004 09 29 - 10 01)

SEIMO DELEGACIJOS ESBO PA PIRMININKĖS S.BURBIENĖS

DALYVAVIMO ESBO PA NUOLATINIO KOMITETO POSĖDYJE, KONFERENCIJOJE DĖL PREKYBOS ŽMONĖMIS IR VIDURŽEMIO JŪROS VALSTYBIŲ PARLAMENTINIAME FORUME

ATASKAITA

 

2004 m. rugsėjo 30 dieną Rodo saloje (Graikija) vyko Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos nuolatinio komiteto posėdis. Rugsėjo 29- 30 dienomis taip pat buvo surengta konferencija dėl prekybos žmonėmis, o spalio 1 dieną įvyko Viduržemio jūros valstybių parlamentinis forumas.

 

ESBO PA nuolatinio komiteto posėdyje didžiausias dėmesys buvo skirtas numatomam rinkimų stebėjimui Ukrainoje. ESBO PA pakvietė atsiųsti kaip galima daugiau stebėtojų. Tiek Ukrainos pozicijos, tiek opozicijos atstovai prisijungė prie šio kvietimo, užtikrindami, kad stebėtojai patys galės įvertinti esamą padėtį, nors pareiškė skirtingas nuomones dėl to, ar buvo kėsintasi į opozicijos kandidatą V.Juščenką. Kalbant apie Baltarusijos rinkimus pažymėta, kad ESBO bus vienintelė pakviesta stebėti rinkimus tarptautinė organizacija. Pagerėjimas, ypač įstatyminėje srityje, pažymėtas įvertinant rinkimus Kazachstane, nors rinkimuose nepilnai dalyvavo opozicija, eteryje pastebėtas dviejų partijų dominavimas, vėluojant įdiegta elektroninė sistema.

 

Posėdyje kalbėjęs ESBO Generalinis sekretorius J.Kubiš vieningą ESBO biudžetą pristatė kaip labiau suprantamą, akcentavo kovos su terorizmu, saugumo priemones. Generalinis sekretorius taip pat prognozavo naują skalę ESBO misijų finansavimui.

 

Nuolatinis komitetas taip pat aptarė numatomus ESBO PA renginius. Parlamentinės Asamblėjos Prezidentas A.Hastings paminėjo, kad be kitų vizitų jis planuoja apsilankyti Baltijos valstybėse.

 

Konferencijoje dėl prekybos žmonėmis ESBO ekonominės ir aplinkos apsaugos veiklos koordinatorius M.Swiecickis pažymėjo prevencijos reikšmę. JTO atstovės K.Kangaspunta pranešimas pristatė JTO veiklą, remiantis Palermo protokolais kovoje su prekyba žmonėmis ir seksualine eksploatacija.

 

Rusijos Federacijos Valstybės dūmos atstovės prie Konstitucinio teismo E.Mizulinos nuomone, problema skaudi RF, NVS, bet jos neišvengė ir Baltijos valstybės. Pažymėta, kad Rusijoje pavėluotai imta spręsti šią problemą, trūksta įstatymų, teisėsaugos institucijų atsiskaitomumo.

 

Apibendrindamas konferencijos darbą, ESBO PA viceprezidentas P.Kammenos pakvietė valstybes ratifikuoti Palermo protokolus, skatinti ekonomines priemones prevencinėje politikoje, paremti prekybos žmonėmis aukas, dirbti su visuomene.

 

ESBO Generalinis sekretorius J.Kubiš Viduržemio jūros valstybių forume pabrėžė Adebos susitikimo sprendimus ir ESBO PA indėlį, skatinant bendradarbiavimą. 

 

Konferencijoje pažymėta, kad reikia bendrai kovoti su terorizmu, ratifikuoti JTO

 

 

konvenciją dėl terorizmo finansavimo, tęsti civilizacijų dialogą, bendradarbiavimą demokratijos klausimais ir ekonomikos srityje.   

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 22.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   GRAIKIJA

LR Seimas