Lietuvos Respublikos Seimas

2004-10-19 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2004-10-19

 

 

Komitetas 2004-10-19 posėdyje svarstė Pilietybės įstatymo 13, 15, 16, 20, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3741, Pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3742 ir Vyriausybės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3743. Posėdyje dalyvavo Respublikos Prezidento patarėja, Teisės departamento vadovė Toma Birmontienė, Vidaus reikalų viceministras Zigmantas Benjaminas Kazakevičius, Migracijos departamento Pilietybės reikalų skyriaus vedėja Daiva Vežikauskaitė. Projekto Nr.IXP-3741 tikslas – patikslinti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimą ,,Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. balandžio 11 d. dekreto Nr. 40 ,,Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka“. Komitetas nusprendė daryti svarstyme pertrauką tikslu patikslinti kai kurias įstatymo projekto nuostatas, kad atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnyje įtvirtintus Respublikos Prezidento įgaliojimus pilietybės teikimo klausimais, taip pat įteisinti nuostatą, kad sprendimai dėl pilietybės grąžinimo ir palikimo išimtinai turi būti Vidaus reikalų ministerijos kompetencijoje bei kitus klausimus.

Dalyvaujant Seimo kontrolierių įstaigos vadovui Romui Valentukevičiui, Lygių galimybių kontrolierei Aušrinei Burneikienei, Žmogaus teisių įgyvendinimo Programos vadovei Ramintai Gecevičienei, Komitetas svarstė prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo svarstant 2005 metų Valstybės biudžetą. Komitetas bendru sutarimu pritarė institucijų prašymams ir siūlys Biudžeto ir finansų komitetui padidinti asignavimus 2005 metams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 20.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas