Lietuvos Respublikos Seimas

2004-10-19

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė

2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui (Užsienio reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija) Nr. IXP-3897

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą (Užsienio reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija) Nr. IXP-3897. Užsienio reikalų ministerijos 2005 m. biudžeto projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Arminas Lydeka, Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Remigijus Motuzas, Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento direktorius Kęstutis Kudzmanas bei Užsienio reikalų ministerijos Finansų departamento direktorė Jolanta Tubaitė. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė pateiktam ir Komiteto patobulintam Užsienio reikalų ministerijos 2004 m. biudžeto projektui su papildomu lėšų poreikiu. Krašto apsaugos ministerijos 2005 m. biudžeto projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Arminas Lydeka, Krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas, Krašto apsaugo ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė Ina Naruševičienė. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė pateiktam Krašto apsaugos ministerijos 2005 m. biudžeto projektui. Taip pat Komitetas išklausė Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojos Vidos Bagdonavičienės prašymą skirti papildomų lėšų lietuvių išeivijos Pelesoje ir Seinuose bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento reikmėms. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė papildomų lėšų skyrimui minėto departamento veiklai vykdyti.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos“ projektą Nr. IXP-3364. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė Seimo nutarimo projektui. Nutarimo projektą pristatė Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorius Rimantas Večkys. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Seimo statuto 225 straipsniu, parengė ir 2004 m. rugsėjo 30 d. pateikė Seimui svarstyti 2003 m. valstybės biudžeto apyskaitą. Pagal Seimo statuto 225 straipsnį Valstybės kontrolierius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Vyriausybės valstybės biudžeto apyskaitos pateikimo, turi pateikti Seimo Pirmininkui išvadą apie valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą. Atsižvelgdami į 2004 m. rugsėjo 30 d. Valstybės kontrolės pateiktą išvadą, Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam Seimo nutarimo projektui.

 

 

 

 

Vaida Tupčiauskaitė (6799)

Užsienio reikalų komiteto patarėja

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 19.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas