Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie EK posėdį

2004 m. spalio 19 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1. SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos 2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-3897.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos 2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. IXP-3897, šiame projekte numatytai Valstybės investicijų 2005-2007 metų programai ir siūlyti Biudžeto ir finansų komitetui atsižvelgti į šiuos Ekonomikos komiteto pasiūlymus:

1) papildomai skirti Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos 700 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, kartu surandant finansavimo šaltinį;

2) iš Kaimo rėmimo programos išskirti atskirą Biodegalų gamybos ir naudojimo skatinimo programą, jai skiriant 7800 tūkst. Lt asignavimus;

3) pritarti Seimo narės S.Burbienės pasiūlymui Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos sporto salės statybai skirti 500 tūkst. Lt;

4) siūlyti Vyriausybei patikslinti Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos socialinių ir ekonominių priemonių vykdymui reikalingų lėšų poreikį ir skirti papildomai lėšų iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo ir valstybės biudžeto;

5) siūlyti Vyriausybei, vadovaujantis galiojančiais norminiais aktais, patikslinti Jurbarko rajono savivaldybei numatytą specialią tikslinę dotaciją.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Greičiūnas.

2. SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projektas IXP-3664.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui rekomenduoti Vyriausybei atsižvelgti į Valstybės kontrolės išvadose dėl Lietuvos Respublikos 20003 metų valstybės ir savivaldybių biudžeto įvykdymo apyskaitos ir dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės skolos ataskaitos pateiktas rekomendacijas.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Greičiūnas.

3. SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo 17 ir 18 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-3722.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 19.
Žydrūna Damulytė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas