Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nario E.Vareikio komandiruotė į Austriją (2004 09 13-15)


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

MEMBER OF THE SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 


 

Lietuvos Respublikos Seimo                                                     Vilnius, 2004-10-11

Tarptautinių ryšių skyriui

 

 

 

KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA

 

 

2004 m. rugsėjo 13-15 d.d. buvau išvykęs į Austriją (Vieną ir Zalcburgą) kaip LR Seimo parlamentinių ryšių su Austrijos Parlamentu vadovas. Grupėje buvo taip pat Seimo narys, LRS Švietimo mokslo ir kultūros komiteto kultūros pakomitečio pirmininkas Jonas Jučas. Vizito tikslas – atnaujinti ir pratęsti bendradarbiavimą su Austrijos Parlamentu bei Salzburgo Federaline Žeme, Zalcburgo, kuris turi bendradarbiavimo sutartį su Vilniumi.

 

 

Programa:

 

Vizito programa numatė susitikimą su Austrijos parlamentarais Vienoje, bei su vietos valdžios atstovais ir interesų grupėmis Zalcburge.

 

Austrijos parlamentarų delegacijai vadovavo Europos reikalų pakomitečio pirmininko pavaduotojas Caspar Einem, o taip pat kitų komitetų nariai - Marianne Hagenhoffer, Carina Felzmann, Franz Xavier Boehem. Delegaciją Vienoje lydėjo Lietuvos ambasadorius Jonas Rudalevičius. Pietų metu bendrauta su buv. Austrijos ambasadoriumi Lietuvoje dr. Florianu Haugu, po to – su Eggenburgo akademijos prezidentu prof. Heinrich Badura.

 

Zalcburge vyko susitikimai su Landtage atstovaujamų partijų ir Landtago komitetų atstovais, susipažinta su kultūros, švietimo, kvalifikacijos kėlimo sistemomis, diskutuota Zalcburgo ir Vilniaus bei kitų regionų bendravimo klausimais.

 

Lietuvos Respublikos apdovanojimu pagerbtas Zalcburgo ir Lietuvos draugijos prezidentas, architektas Erich Wagner.

 

 

 

Naudingi pastebėjimai

 

 

Susitikime buvo akcentuota, kad Lietuva ir Austrija pradeda bendrauti kaip ES narės ir bet kokie kontaktai dabar turi ir tą europinę dimensiją. Tenka konstatuoti, kad nei Lietuva Austrijai, nei Austrija Lietuvai nebuvo didžiausias prioritetas ar kokia nors strateginė partnerystė. Vieninga ES rinka abi šalis neišvengiamai suartins ir ekonominis ar kultūrinis bendravimas, o taip pat žmonių mainai plėsis savaime. Galima tiesa, kaip kurias bendradarbiavimo sritis sėkmingai stimuliuoti, pvz. bendravimą kultūros švietimo, aukštojo mokslo srityje. Iki šiol tai vyksta visai neblogai. Turistų srautai tolydžio didėja.

 

Austrai tačiau turi keletą jautrių temų, tokių kaip aukšti ekologiniai standartai ir branduolinė energetika, tad siekia Lietuvos patikinimo, kad įsipareigojimai Ignalinos jėgainės klausimais bus vykdomi 

 

Zalcburgo vietinė valdžia rodė didelį norą plėtoti bendravimą su Vilniumi ir kitais Lietuvos regionais.

 

Daugeliu kitų klausimų Lietuvos ir Austrijos pozicijos sutampa, galima ramiai keistis praktine patirtimi.

 

 

 

Pagarbiai

 

 

Egidijus Vareikis

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 15.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AUSTRIJA

LR Seimas