Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo nario A.V.Indriūno komandiruotė į Šveicariją (2004 09 28 - 10 01)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

ALGIMANTAS VALENTINAS INDRIŪNAS

 

Kodas 8860529    Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius -2    Tel. (8~5)  2 396703     Faks. (8~5) 2396489

El.p. alindr@lrs.lt

________________________________________________________________________________________________

 


ATASKAITA

Apie LR Seimo delegacijos dalyvavimą 111-ojoje tarpparlamentinės sąjungos asamblėjoje

Ženeva, 2004 09 28- 2004 10 01

Komandiruotės terminas 2004 m. rugsėjo 27 d. – spalio 2 d.

 

Asamblėjos darbas buvo organizuotas trijuose nuolatiniuose komitetuose:

1. Taikos ir tarptautinio saugumo komitetas svarstė temą: “Parlamentų vaidmuo stiprinant daugiašalius rėžimus už ginklų neplatinimą ir nusiginklavimą, atsižvelgiant į naujus saugumo iššūkius”.

2. Tvarios plėtros, finansų ir prekybos komitetas svarstė temą: “Parlamentų vaidmuo siekiant išsaugoti  biologinę įvairovę”.

3. Demokratijos ir žmogaus teisų komitetas svarstė temą: “Pekinas + 10: įvertinimas parlamentiniu požiūriu”.

Mūsų delegacija dalyvavo Asamblėjos plenariniuose ir pirmojo nuolatinio komiteto posėdžiuose.

Visi trys nuolatiniai komitetai svarstė iš anksto parengtus ir Asamblėjos nariams išsiuntinėtus rezoliucijų projektus, kuriems pataisas pagal 17-tąją Asamblėjos taisyklę kiekvienas delegatas galėjo pateikti ne vėliau kaip savaitę iki Asamblėjos atidarymo. Lietuvos delegatai tokių pasiūlymų nebuvo pateikę.

Asamblėja Irano delegacijos pasiūlymu į darbotvarkę  įtraukė klausimo dėl Irako svarstymą.

Svarstant šį klausimą aktyviai už svetimų karinių pajėgų išvedimą  iš šios šalies ir jų pakeitimą Jungtinių Tautų pajėgomis pasisakė Rusijos federacijos, Sudano, Maroko, Irano, Šri Lankos, Benino, Meksikos delegatai. Vis dėlto galutiniame rezoliucijos projekte tiesiogiai ši nuostata nebuvo paminėta.

            Svarstant pirmojo nuolatinio komiteto rezoliucijos projektą  “Parlamentų vaidmuo stiprinant daugiašalius rėžimus už ginklų neplatinimą ir nusiginklavimą, atsižvelgiant į naujus saugumo iššūkius” buvo diskutuojama dėl Kašmiro, Čečenijos, Ramiojo vandenyno pietinės dalies (Taivanio) problemų, tačiau rezoliucijų redakcinės komisijos, motyvuodamos, kad tai nėra patys svarbiausi taikos ir saugumo klausimai, ir kad jie patenka į sąvoką “kiti”, jų į rezoliucijos projektą neįtraukė.

            Priimant pirmojo nuolatinio komiteto rezoliucijos projektą  “Parlamentų vaidmuo stiprinant daugiašalius rėžimus už ginklų neplatinimą ir nusiginklavimą, atsižvelgiant į naujus saugumo iššūkius” atsisakė už ją balsuoti Izraelio delegacija.

            Kitos rezoliucijos buvo priimtos bendru sutarimu.

Pridedama rezoliucijų galutiniai projektai, kurių pagrindu buvo priimtos rezoliucijos (be pataisų):

            1. Rezoliucijos A/111/8-DR 2004 09 30 projektas “Nerimą kelianti situacija Irake ir parlamentarų aktyvumo būtinumas atkuriant taiką ir saugumą šioje šalyje”

2. Rezoliucijos A/111/3-DR 2004 09 30 projektas “Parlamentų vaidmuo stiprinant daugiašalius rėžimus už ginklų neplatinimą ir nusiginklavimą, atsižvelgiant į naujus saugumo iššūkius”.

3. Rezoliucijos A/111/4-DR 2004 09 30 projektas “Parlamentų vaidmuo siekiant išsaugoti  biologinę įvairovę”.

4. Rezoliucijos A/111/5-DR 2004 09 30 projektas “Pekinas + 10: įvertinimas parlamentiniu požiūriu”.

 

Delegacijos vadovas       Seimo narys                                               A.V. Indriūnas

                                                                                   

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 15.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEICARIJA

LR Seimas