Lietuvos Respublikos Seimas

2004 m. spalio 13 d. komiteto posėdis

 

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO POSĖDS

2004-10-13

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2004 10 13 d.

1. SVARSTYTA: Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3855.

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabą.

2. SVARSTYTA:Įstatymo dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3859.

NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

3. SVARSTYTA: Seimo Statutas "Dėl Seimo Statuto 3, 4, 9, 10, 12, 15, 44, 46, 49, 61, 68, 78, 135, 136, 155, 162, 163, 164 straipsnių, trisdešimt aštuntojo ir trisdešimt devintojo skirsnių pakeitimo ir papildymo, Statuto papildymo 44(1) straipsniu ir dvidešimt septintuoju (1) skirsniu bei keturiasdešimtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios” projektas IXP-3784.

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam projektui.

 

4. SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 ir 214(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3806.

NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 13.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas