Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Ekonomikos komiteto posėdį

2004 m. spalio 12 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1. SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-05 nuomonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-3327(3).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Dėl Vyriausybės nuomonės (2004-10-05 nutarimas Nr.1241) nebalsuoti, kadangi Ekonomikos komitetas 2004-07-14 išvadoje buvo pritaręs patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. SVARSTYTA:

Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2004-10-01 išvada Įstatymo "Dėl atsakomybės už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 50 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalių pažeidimus" pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-3665(2).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Išvadai nepritarti.

3. SVARSTYTA:

Kai kurių įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą, ir su jais susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-3738.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

4. SVARSTYTA:

Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas IXP-3739.

NUSPRĘSTA (“už” - 6, “prieš” - 1, “susilaikė” – 4):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

5. SVARSTYTA:

Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios ir 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3740.

NUSPRĘSTA (“už” - 7, “prieš” - 1, “susilaikė” – 4):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

6. SVARSTYTA:

Dėl lengvatų studentams važinėjantiems tarpmiestiniais autobusais.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Laukti Vyriausybės išvados dėl Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-3527.

7. SVARSTYTA:

Pasirengimas Alkoholio kontrolės įstatymo 17 ir 18 straipsnių papildymo įstatymo projekto IXP-3722 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką, komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas laukia pastabų ir pasiūlymų šiam projektui iki 2004 m. spalio 18 d.

8. SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos 2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto IXP-3897 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, S.Lapėną, komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

9. SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projekto IXP-3364 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, S.Lapėną, komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2004 10 13.
Žydrūna Damulytė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas