Lietuvos Respublikos Seimas

2004-10-12 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2004-10-13

 

 

Komitetas 2004-10-12 posėdyje svarstė Vyriausybės pateiktus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3836, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektą Nr.IXP-3837, Civilinio proceso kodekso 57 straipsnio papildymo, 83 ir 99 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3838, Baudžiamojo proceso kodekso 50, 51, 103, 104, 106, 118, 361 ir 461 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3839 ir Seimo narių Raimondo Šukio ir Juliaus Sabatausko pateiktą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3457. Posėdyje dalyvavo Seimo narys Raimondas Šukys, Teisingumo ministerijos Privatinės teisės departamento direktorė Danguolė Bublienė ir Teisinių institucijų departamento direktorius Algis Baležentis. Komitetas pritarė įstatymų projektams ir siūlo pagrindiniam komitetui parengti vieną projektą apjungiant įstatymo projektų Nr.IXP-3836 ir Nr.IXP-3457 nuostatas.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121, 126 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1321 straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-3579(2), kurio tikslas – įteisinti naują kardomąją priemonę baudžiamajame procese, pagal kurią įtariamas arba kaltinamas smurtinio nusikaltimo padarymu asmuo teismo gali būti įpareigojamas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo.

Dalyvaujant Žmogaus teisių įgyvendinimo Programos vadovei Ramintai Gecevičienei, Komitetas svarstė prašymą dėl papildomų lėšų skyrimo Jungtinių Tautų Vystymo Programos “Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą” įgyvendinimui. Komitetas pritarė Programos vadovės prašymui ir nusprendė, svarstant 2005 metų Valstybės biudžetą, prašyti Biudžeto ir finansų komitetą numatyti papildomas lėšas sociologiniam ir teisiniam žmogaus teisių situacijos monitoringui.

Komitetas svarstė Seimo Pirmininko Artūro Paulausko prašymą “Dėl atstovavimo Konstituciniame Teisme” nagrinėjant Pilietybės įstatymo kai kurių nuostatų atitikimą Konstitucijai. Komitetas nusprendė siūlyti deleguoti Seimo narį Algimantą Salamakiną atstovauti Seimui Konstituciniame Teisme nagrinėjant šią bylą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 13.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas