Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 2004-10-04

 

 

 

 

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Darbo tarybų įstatymo projektą Nr. IXP-2717(4). Buvo nuspręsta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

            Antru klausimu komitetas apsvarstė ir pritarė Seimo narės B. Purvaneckienės pateiktam Diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2481. Teikiamo įstatymo projekto tikslas – suvienodinti viršutinę amžiaus ribą diplomatinėje tarnyboje ir valstybės tarnyboje. Tuo pačiu būtų išvengta moterų ir vyrų nevienodų amžiaus apribojimų. Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme viršutinė amžiaus riba yra susieta su pensiniu amžiumi, todėl ji yra nuolat slenkanti ir skirtinga moterims ir vyrams. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas buvo priimtas vėliau (1999 m. liepos 30 d.) nei Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas (1998 m. gruodžio 29 d.),  ir jame pagrįstai buvo pasirinkta 62 m. 6 mėn. amžiaus riba. Šiame projekte siūloma darbo diplomatinėje tarnyboje amžiaus apribojimą pakeisti pagal LR valstybės tarnybos įstatymą.

            Trečiu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-3016, kurį pateikė Seimo narys A.Rimas. Šio projekto tikslas - nustatyti teisę gauti nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją asmenims, kurie pagal Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos 1941 m. sausio 10 d. susitarimą dėl gyventojų mainų buvo atkelti į Lietuvą. Buvo nuspręsta  pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

            Sekančiu klausimu komitetas bendru sutarimu atmetė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 36(1) ir 59 straipsnių pakeitimo bei 21(1) ir 29(1) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr. IXP-3584 ir Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo 3, 4, 5, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3585.

 

Komitetas bendru sutarimu pritarė komiteto patobulintiems:

- Valstybės tarnybos įstatymo, Vyriausybės įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo, Valstybės saugumo departamento įstatymo, Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Valstybės kontrolės įstatymo, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-3811; 

- Advokatūros įstatymo, Antstolių įstatymo, Notariato įstatymo, Konstitucinio teismo įstatymo, Teismų įstatymo, Bankų įstatymo, centrinės kredito unijos įstatymo, Draudimo įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-3812;

- Garantinio fondo įstatymo, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo, Ūkininko ūkio įstatymo, Akcinės bendrovės "Alytaus tekstilė" veiklos gaivinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-3813;

- Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-3814;

- Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 33, 34, 36, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo 45(1) straipsniu įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 9, 16, 28, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(6) straipsniu ir VII skyriumi įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5) straipsniais įstatymo, Pensijų sistemos reformos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Draudimo įstatymo, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-3815;

- Pensijų sistemos reformos įstatymo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo, Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-3816.

Paskutiniu klausimu komitetas apsvarstė Seimo nario A. Syso pateiktą Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3710. Teikiamo įstatymo projekto tikslas – sudaryti galimybę gauti socialinio draudimo motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas asmenims, kuriems terminuotos darbo sutarties terminas, paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas pasibaigia  nėštumo metu, o taip pat vaiko iki vienerių metų priežiūros metu. Komitetas bendru sutarimu pritarė komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl Darbo kodekso 3, 4, 14, 22, 29, 36, 47, 52, 67, 77, 78, 79, 84, 85, 88, 92, 95, 98, 99, 101, 107, 108, 114, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 161, 168, 177, 183, 225, 235, 256, 285, 286, 288, 293, 294, 295, 297, 302 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei XIX skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto IXP-3781 – Stasį Kružinauską ir Algirdą Sysą.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 07.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas