Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 2004-09-27

 

 

 

 

Komitetas apsvarstė:

- Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3590. Svarstomo įstatymo projekto tikslas – suvienodinti vidaus tarnybos sistemoje tarnaujantiems pareigūnams mokėtinų išmokų vaiko priežiūros, kol jam sueis vieni metai, atostogų laikotarpiu su Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 111-3574) 21 straipsnyje nustatytu motinystės (tėvystės) pašalpos dydžiu. Nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 

- Diplomatinės tarnybos įstatymo 1, 2, 3, 6, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo ir papildymo bei 64, 67 straipsnių ir 3 priedėlio pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr. IXP-3834. Nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas ir šiuos komiteto pasiūlymus:

1) siūlome keičiamo įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio “įsidarbinus” įrašyti žodžius “gaunančiam pajamas, susijusias su darbo santykiais;

2) siūlome įstatymo projekto 35 straipsnio pakeitimu Generaliniam konsului nustatyti ne 11,5 koeficientą, o koeficientą 11”.

 

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3491. Nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui atsižvelgiant į teisės departamento išvadas.

 

- Valstybės tarnybos įstatymo, Vyriausybės įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo, Valstybės saugumo departamento įstatymo, Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Valstybės kontrolės įstatymo, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-3811; 

Advokatūros įstatymo, Antstolių įstatymo, Notariato įstatymo, Konstitucinio teismo įstatymo, Teismų įstatymo, Bankų įstatymo, centrinės kredito unijos įstatymo, Draudimo įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3812;

Garantinio fondo įstatymo, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo, Ūkininko ūkio įstatymo, Akcinės bendrovės "Alytaus tekstilė" veiklos gaivinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3813;

 

- Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3814;

 

- Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 33, 34, 36, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo 45(1) straipsniu įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 9, 16, 28, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(6) straipsniu ir VII skyriumi įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5) straipsniais įstatymo, Pensijų sistemos reformos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Draudimo įstatymo, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-3815;

 

- Pensijų sistemos reformos įstatymo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo, Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3816.

 

Komitetas nutarė daryti įstatymų projektų IXP-3811; IXP-3812; IXP-3813; IXP-3814; IXP-3815; IXP- 3816 svarstymo komitete pertrauką iki kito komiteto posėdžio.

 

Darbo tarybų  įstatymo projektą Nr. IXP-2717 (4). Komitetas nutarė daryti įstatymo projekto svarstymo komitete pertrauką iki kito komiteto posėdžio.

 

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

 

Valstybinės vaiko teisių apsaugos įstaigos įstatymo projektą Nr. IXP-3637. Nutarta komiteto išvadų rengėjais paskirti I. Degutienę, I. Šiaulienę, K.D. Prunskienę.

 

-Valstybinės vaiko teisių apsaugos įstaigos įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto Nr.IXP- 3638 – komiteto išvadų rengėjais paskirti Ireną Degutienę, Kazimirą Prunskienę ir Ireną Šiaulienę.

 

- Diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2481 komiteto išvadų  rengėjais paskirti Stasį Kružinauską ir Algirdą Sysą.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 10 05.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas