Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS DĖL KOMITETO SPRENDIMO “DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2003 M. VEIKLOS ATASKAITOS” ĮGYVENDINIMO

2004 m. rugsėjo 21 d. Nr. 10

Vilnius

2003-09-15 Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje buvo svarstomas NSGK sprendimo “Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2003 m. veiklos ataskaitos” įgyvendinimas. Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: A.Gricius, G.Jakavonis, N.Medvedev, G.Purvaneckienė, A.Valys, S. Buškevičius, NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjai V.Bacevičius ir D. Valatkevičius, Vidaus reikalų viceministras B. Kazakevičius, VSAT vadas J.Jurgelis, vado pavaduotojas štabo viršininkas V.Zabarauskas, OVV I-ojo skyriaus viršininkas R. Pilka, Teisės skyriaus viršininkas R. Balkevičius, Respublikos Prezidento patarėjas U. Čižiūnas.

Išklausius posėdžio dalyvių pasisakymų, Komitetas konstatuoja:

Vidaus reikalų ministerija bei VSAT ėmėsi priemonių, kad įgyvendinti Komiteto sprendimo rekomendacijas, tobulinti VSAT veiklą. Tačiau susirūpinimą kelia tarp Tarnybos vadovybės ir Operatyvinės veiklos valdybos kilusi įtampa, trikdanti Tarnybos veiklą, paplitę įslaptintos informacijos apsaugos pažeidimai.

Komitetas siūlo:

Vidaus reikalų ministerijai:

Neatidėliotinai išanalizuoti ir įvertinti VSAT valdymo problemas, imtis priemonių Tarnybos valdymui gerinti.

Valstybės saugumo departamentui:

Atlikti VSAT centrinio aparato ir struktūrinių padalinių patikrinimą dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymo.

Paspartinti VSAT pareigūnų, pretenduojančių dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kandidatūrų patikrinimą.

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie VRM:

Griežtai laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų dėl įslaptintos informacijos apsaugos.

Skirti didesnį dėmesį pasieniečių kvalifikacijos kėlimui, pareigūnų instruktavimui dėl asmenų tikrinimo pagal patvirtintus rizikos faktorius. Išnagrinėti klausimą dėl optimalių pasieniečių rengimo terminų.

Kartu su Muitinės departamento atstovais aptarti veiklos dvišaliuose sienos perėjimo punktuose problemas.

Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos:

Kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovais aptarti veiklos dvišaliuose sienos perėjimo punktuose problemas.

Išnagrinėti klausimą, ar sulaikytų prekių muitinis vertinimas pagal kainas, žymiai mažesnes už jų rinkos vertę, yra pagrįstas ir teisingas.

Policijos departamentui prie VRM:

Apsvarstyti, ar nustatant policijos komisariatų veiklos sudėtingumo koeficientus neturėtų būti atsižvelgiama į darbo pasienio teritorijoje specifiką.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 30.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas