Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004-09-28 posėdį

VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETAS    

KOMITETO POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

                                                                                      2004-09-28(antradienis)  

                                                                                               

Eil. Nr.

Data,

laikas,

vieta

 

Projekto

Nr.

Svarstomi klausimai

Pagrindinis ar

papildomas

komitetas,

stadija

Komiteto išvadų rengėjai

1.

2004-09-28

8:30-8:40

III r.

704 k.

IXP–3743

Vyriausybės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pagrindinis, pasirengimas svarstyti

A.V.Indriūnas

K.Rimšelis

 

B.Senkienė

2

2004-09-28

8:40-8:50

III r.

704 k.

IXP–3820

Seimo nutarimo „Dėl 2003 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą“ projektas

Pagrindinis,

Pasirengimas svarstyti

 

J.Jurkus

E.Masiulis

 

B.Senkienė

3.3a

2004-09-28

8:50-10:10

III r.

704 k.

IXP–3854

 

 

 

Civilinės saugos įstatymo 3, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 11, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr.IXP-3854

Papildomas

svarstymas

A.V.Indriūnas

K.Rimšelis

 

D.Budzienė

3.3b.

 

IXP-3857

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-3857

 

 

3.3c

 

IXP-3860

Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

 

 

4.

2004-09-28

10:10-10:20

III r.

704 k.

IXP–3865

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas 3865

Pagrindinis, pasirengimas

svarstyti

J.Jurkus

E.Masiulis

 

 

B.Kleponis

5.5a

2004-09-28

10:20-10:30

III r.

704 k.

IXP–3637

Valstybinės vaiko teisių apsaugos įstaigos įstatymo projektas

 

Pagrindinis,

pasirengimas

svarstyti

A.Rimas

S.Nefas

 

D.Budzienė

5.5b

2004-09-28

10:30-10:40

III r.

704 k.k.

IXP-3638

Valstybinės vaiko teisių apsaugos įstaigos įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektas

 

 

6

2004-09-28

10:40:10:50

III r.

704 k.

IXP–3822

Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Pagrindinis,

Svarstymo

tęsinys

A.V.Indriūnas

K.Rimšelis

 

R.Kalkys

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                          Petras Papovas
Naujausi pakeitimai - 2004 09 28.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas