Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. rugsėjo 28 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Įstatymo dėl Susitarimo dėl bandymų poligono Kioto mechanizmų taikymui Baltijos jūros regiono energetikos projektuose ratifikavimo projektas  IXP-3827.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja: Sigita Burbienė.  

 

 

2.SVARSTYTA:

Įstatymo dėl Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo ratifikavimo įstatymo projektasIXP-3863.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

         2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.  

 

 

3.SVARSTYTA:

 Įstatymo "Dėl atsakomybės už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 50 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalių pažeidimus" pripažinimo netekusiu galiosįstatymo projektasIXP-3665.

 

NUSPRĘSTA (“už”  balsavo 9, “prieš” – 1 komiteto narys):        

1.  Pritartikomiteto patobulintam  įstatymo projektui ir komiteto išvadai 

2. Komiteto paskirta pranešėja: Sigita Burbienė.  

 

 

4.SVARSTYTA:

             Seimo narės S.Burbienės 2004-09-20 pasiūlymai Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2880(2).

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

         1. Pasiūlymams pritarti.

 

 

 5.SVARSTYTA:

          Garantinio fondo įstatymo, daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo, Ūkininko ūkio įstatymo, Akcinės bendrovės "Alytaus tekstilė" veiklos gaivinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3813.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Projektą atmesti. Naujosios sąvokos, palyginti su dabartiniu metu naudojamomis, vargu ar būtų aiškesnės ir priimtinesnės tiek apdraustiesiems, tiek draudėjams, tiek ir valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų darbuotojams. Be to,  projekte teikiamų nuostatų įgyvendinimas  pareikalautų ir papildomų lėšų.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.  

 

 

6.SVARSTYTA:

              Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3726.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui su Seimo narių V.Greičiūno ir R.Sinkevičiaus pasiūlymais.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Greičiūnas.

 

 

7.SVARSTYTA:

              Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3727.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Greičiūnas.

 

 

8.SVARSTYTA:

             Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas  IXP-2154.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

1. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Seime svarstomas naujos redakcijos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas Nr.IXP-3726 (kurio įsigaliojimas numatytas nuo 2005 m. sausio 1 d.) –  įstatymo projektą atmesti.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Greičiūnas.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 28.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas