Lietuvos Respublikos Seimas

2004-09-27

 

UŽSIENIO  REIKALŲ  KOMITETO POSĖDŽIO

 D A R B O T V A R K Ė

 

Eil.

Nr.

Data,

laikas,

vieta

Svarstomi klausimai

1

2004-09-27

10.00-10.05

I r. 209 k.

Įstatymo dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-3859. (Komitetas paskirtas papildomu. Svarstymas. Komiteto išvadų rengėjas K. Kuzmickas.)

2

2004-09-27

10.05-10.10

I r. 209 k.

Įstatymo „Dėl 1948 m. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos pakeitimų (Veiklos skatinimo komiteto oficialaus įtvirtinimo), priimtų 1991 m. Londone, ratifikavimo“ projektas Nr.IXP-3825. (Komitetas paskirtas pagrindiniu. Svarstymas. Komiteto išvadų rengėjas K. Kuzmickas.)

3

2004-09-27

10.10-10.15

I r. 209 k.

Įstatymo „Dėl Tamperės konvencijos dėl telekomunikacijų išteklių teikimo didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms ratifikavimo“ projektas Nr.IXP-3832. (Komitetas paskirtas papildomu. Svarstymas. Komiteto išvadų rengėjas K.Kuzmickas.)

4

2004-09-27

10.15-10.20

I r. 209 k.

Vyriausybės įstatymo 311 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-3835. (Komitetas paskirtas papildomu. Svarstymas. Komiteto išvadų rengėjas  A. Lydeka.)

5

2004-09-27

10.20-10.25

I r. 209 k.

Įstatymo „Dėl užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvos Respublikoje statuso“ 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-3797. (Komitetas paskirtas pagrindiniu. Svarstymas. Komiteto išvadų rengėjas J. Čekuolis.)

6

2004-09-27

10.25-10.30

I r. 209 k.

Įstatymo dėl Susitarimo dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo privilegijų ir imunitetų ratifikavimo projektas Nr. IXP-3862. (Komitetas paskirtas papildomu. Svarstymas. Komiteto išvadų rengėjas J. Čekuolis.)

7

2004-09-27

10.30-10.35

I r. 209 k.

Diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-2481. (Komitetas paskirtas papildomu. Svarstymas. Komiteto išvadų rengėjas A. Lydeka.)

8

2004-09-27

10.35-

I r. 209 k.

Kiti klausimai.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 28.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas