Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 2004-09-20

 

 

 

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Išmokų vaikams įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3823. Šiuo įstatymo projektu siekiama padidinti paramą šeimoms, auginančioms vaikus iki vienerių metų, siekiant iš dalies padengti patiriamus nuostolius dėl vaikiškų vystyklų apmokestinimo 18 proc. PVM tarifu. Bendru sutarimu nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Antru klausimu komitetas apsvarstė Garantinio fondo įstatymo 1, 3 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektą Nr.IXP-3798. Šiuo įstatymo projektu siekiama suderinti Garantinio fondo įstatymą su Europos Sąjungos Tarybos 1980 m. spalio 20 d. direktyvos 80/987/EEB „Dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam“ nuostatomis, bei patikslinti šiuo įstatymu nustatytą Garantinio fondo tarybos kompetenciją ir kai kurias įstatymo nuostatas. Bendru sutarimu nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Taip pat komitetas apsvarstė Seimo nario S. Kružinausko pasiūlymus Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-3725(2). Nutarta pritarti Seimo nario S. Kružinausko 1 ir 2 pasiūlymams, 3 pasiūlymui nepritarti.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 27.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas