Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto IX (Rudens) sesijos darbo planas

Lietuvos Respublikos Seimo

Kaimo reikalų komiteto

2004 m. rugsėjo 21 d. sprendimas Nr.32’4

 

 

Kaimo reikalų komiteto IX (Rudens) sesijos darbo planas

(2004 m. rugsėjo10 d. – 2005 m. lapkričio mėn.)

I dalis

Numatomi svarstyti įstatymų projektai

Eil.

Nr.

Projekto

registracijos Nr.

projekto

pavadinimas

Rengė

Svarstymo

mėnuo

(preliminari svarstymo Seimo posėdyje data)

1.

Nereg.(ES)

administracinių teisės pažeidimų kodekso 87, 87(1), 87(2), 87(3), 87(4), 87(5), 87(6), 224, 239, 241, 242, 244, 245(1), 263, 268, 230, 327 straipsnių pakeitimo bei papildymo 87(7), 87(8), 87(9), 241(1) straipsniais įstatymo projektas

Vyriausybė

 

Spalis

2.

IXP-3534

notariato įstatymo 27(1) straipsnio papildymo įstatymo projektas

Seimo narys Gintautas Kniukšta

Spalis

3.

IXP-3709

Alkoholio kontrolės įstatymo 10, 12, 17, 18 ir 34 straipsnių papildymo įstatymo projektas.

Seimo narys Gintautas Kniukšta

Spalis

4.

IXP-3122

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 ir 126 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys Gintautas Mikolaitis

Spalis

5.

IXP-3081

Akcizų įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai: Gintautas Kniukšta, Jeronimas Kraujelis

Spalis

6.

IXP- 3082

gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 27 straipsnių papildymo įstatymo projektas

Seimo narys Gintautas Kniukšta

Rugsėjis-spalis

7.

IXP-3649 (ES)

augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

 

Spalis

8.

IXP-3689

gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Vyriausybė

 

Spalis

9.

Nereg.

Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

 

Spalis

10.

IXP-3197

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Seimo narys Vytautas Einoris

Spalis

11.

IXP-3813

Garantinio fondo įstatymo, daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Įmonių  restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Rugsėjis

12.

IXP3794

Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai: Zenonas Mačernius, Gintautas Mikolaitis

Rugsėjis-Spalis

13.

IXP-3487

Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 9 punkto pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys Viktoras Rinkevičius

Spalis

14.

IXP-3075

Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys Gintautas Kniukšta

Spalis

II dalis

Parlamentinė kontrolė

Eil.

Nr.

Klausimo pavadinimas

Svarstymo mėnuo

 

Dėl  ES  paramos priemonės  “Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą” reikalavimų įgyvendinimo.

Rugsėjis

 

Žemės ūkio ministerijos informacija apie  ES BŽŪP įgyvendinimą ir dalyvavimą ES teisėkūroje

Spalis

 

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas                                                       Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 09 23.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas