Lietuvos Respublikos Seimas

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS IŠ SEIMO IX (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2004-09-14 NUTARIMU Nr. IX-2434

 

 

Eil.

Nr.

Projekto Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

IXP-3666,

nereg.(ES)

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai

LRV

LRV, ERK, SRDK

rugsėjis–lapkritis

2.

nereg.

(ES)

Europos darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus įstatymas

LRV

LRV, ERK

rugsėjis–spalis

3.

nereg.

(ES)

Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas

LRV

LRV, ERK

rugsėjis–spalis

4.

IXP-3798 (ES)

Garantinio fondo įstatymo 1, 3 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu įstatymas

LRV

LRV, ERK

lapkritis

5.

IXP-3491

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas

LRV

LRV, SRDK

rugsėjis

6.

IXP-2717

Darbo tarybų įstatymas

LRV

LRV, SRDK

rugsėjis

7.

IXP-1142,

IXP-1142

A,

IXP-2616,

IXP-2618

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai,

Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo pakeitimo įstatymas

LRV,

A.V.Indriūnas

LRV,

PORDK

 

rugsėjis

8.

IXP-3811,
IXP-3812,
IXP-3813,
IXP-3814,
IXP-3815,
IXP-3816

Valstybės tarnybos įstatymo, Vyriausybės įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo, Valstybės saugumo departamento įstatymo, Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Valstybės kontrolės įstatymo, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas,

Advokatūros įstatymo, Antstolių įstatymo, Notariato įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo, Bankų įstatymo, Centrinės kredito unijos įstatymo, Draudimo įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo įstatymas,

Garantinio fondo įstatymo, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo, Ūkininko ūkio įstatymo, Akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė“ veiklos gaivinimo įstatymo pakeitimo įstatymas,

Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) pakeitimo įstatymas,

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 33, 34, 36, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo 45(1) straipsniu įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 9, 16, 28, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(6) straipsniu ir VII skyriumi įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5) straipsniais įstatymo, Pensijų sistemos reformos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Draudimo įstatymo, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas,

Pensijų sistemos reformos įstatymo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo, Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo įstatymas

LRV

LRV

rugsėjis

9.

IXP-3725

Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

LRV

LRV, SRDK

rugsėjis

10.

IXP-3823

Išmokų vaikams įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

LRV

LRV

rugsėjis

11.

nereg.

Darbo kodekso, Administracinių teisės pažeidimų kodekso, Bausmių vykdymo kodekso, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

LRV

LRV

rugsėjis

12.

IXP-3584,

IXP-3585

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 36(1) ir 59 straipsnių pakeitimo bei 21(1) ir 29(1) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas,

Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo 3, 4, 5, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

V.Martišauskas,

G.Šileikis

SRDK

rugsėjis

13.

IXP-3330, IXP-3177

Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

V.Martišauskas, A.N.Stasiškis

SRDK,

PORDK

rugsėjis

14.

IXP-3710

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

A.Sysas

SRDK

rugsėjis

15.

IXP-2829

Bedarbių rėmimo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo 8(1) straipsniu įstatymas

A.Matulevičius

SRDK

rugsėjis

16.

nereg.

Valstybinių šalpos išmokų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

LRV

LRV

rugsėjis–spalis

17.

nereg.

Socialinių paslaugų įstatymas

LRV

LRV

rugsėjis

18.

nereg.

Užimtumo rėmimo įstatymas

LRV

LRV

lapkritis

19.

nereg.

Darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo įstatymas

LRV

LRV

lapkritis

20.

nereg.

Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

LRV

LRV

lapkritis

21.

IXP-3805

Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

LRV

LRV

rugsėjis

22.

 

Nepriklausomybės gynėjų ir kitų asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos agresijos įstatymas

I.Šiaulienė

SRDK

rugsėjis

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 23.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas