Lietuvos Respublikos Seimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS APLINKOS APSAUGOS KOMITETO IX (RUDENS) SESIJOS DARBO PLANAS:

 

Reg. Nr.

Projekto arba diskusijos temos pavadinimas

Pranešėjai, rengėjas

Kviečiami

Kuratoriai

Svarstymo laikas

ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė Rūta Baškytė (tel. 272 32 84)

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos atstovai, Vilniaus universiteto Bendrosios geografijos katedros vedėją prof. habil.. dr. P.Kavaliauskas, Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas R.Braziulis

V.Aleknaitė- Abramikienė

V.Einoris

V.Baravykas

D.Velička

rugsėjis

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė Rūta Baškytė (tel. 272 32 84)

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovai

V.Einoris

R.A.Sedlickas

rugsėjis

IXP-3851

 

 

IXP-3852

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio papildymo bei 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Teritorijų planavimo įstatymo 4, 12, 15, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius Gintautas Tiškus (tel. 266 36 08)

Aplinkos ministerijos sekretorius Julius Laiconas

A.Macaitis

H.Žukauskas A.Baura

rugsėjis

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30 ir 34 straipsnių bei 8 skirsnio pakeitimo ir papildymo 6 ir 7 priedais įstatymo projektas

Aplinkos apsaugos politikos centro atstovas Romas Lenkaitis (tel. 273 09 54), Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktorius Arūnas Čepelė (tel. 266 35 09), Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vyresnioji specialistė Gintarė Gulbinienė (tel. 266 35 10)

Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Ūkio ministerijos, asociacijos ,,Infobalt“, UAB ,,Žaliasis taškas“, UAB ,,Ateities ekologija“, VšĮ ,,Pakuočių ir atliekų tvarkymo centras“ atstovai

A.Macaitis

R.A.Sedlickas

rugsėjis

Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius Gintautas Tiškus (tel. 266 36 08)

Aplinkos ministerijos sekretorius Julius Laiconas

V.Aleknaitė -Abramikienė A.Baura

D.Velička

spalis

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projektas

Aplinkos ministerijos Vandenų skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Gasperavičius (tel. 266 35 18), Vandenų skyriaus vedėjas Raimondas Sakalauskas (tel. 266 35 16)

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Ūkio ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovai

A.Baura

D.Velička

spalis-lapkritis

Miškų įstatymo 2, 5, 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Aplinkos ministerijos Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas D. Dudutis (tel. 272 82 89), Miškų ūkio departamento direktorius V. Vaičiūnas

Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos bei Generalinės miškų urėdijos atstovai

V.Einoris

V.Baravykas

R.A.Sedlickas

spalis-

lapkritis

PARLAMENTINĖ KONTROLĖ, DISKUSIJOS, IŠVAŽIUOJAMIEJI POSĖDŽIAI

1.

 

Nuotekų dumblo tvarkymo regioninių programų ruošimas

Aplinkos ministerija, tel. 2663509, Lietuvos pramonininkų konfederacija, tel. 2125217, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, (tel. 230 13 70), Lietuvos savivaldybių asociacija, Ūkio ministerija

Aplinkos ministerijos atstovai

A.Macaitis

A.Baura

V.Baravykas

rugsėjis

2.

 

Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos pramonininkų konfederacija, tel. 2125217, Buitinių prietaisų gamintojų asociacija „CECED LIETUVA“, AB „Snaigė“, (tel. 8-315 56206)

Aplinkos ministerijos atstovai

A.Macaitis

R.A.Sedlickas

rugsėjis

3.

 

Europos Sąjungos fondų lėšų įsisavinimas ir tolimesni panaudojimo planai

Aplinkos ministerijos sekretorius - Vidas Andrikis

Seimo Ekonomikos bei Biudžeto ir finansų komitetų atstovai

A.Macaitis

H.Žukauskas

rugsėjis-

spalis

4.

 

Aplinkosaugos padėtis Baltijos jūroje, Nemuno baseine ir Kuršių mariose. (Tokią diskusiją būtų tikslinga surengti dėl numatomo ES-Rusijos viršūnių susitikimo, kuriame bus svarstomi ES pasiūlymai Rusijai keturių bendrų erdvių plėtros klausimais.

Aplinkos apsaugos komitetas, Užsienio reikalų ministerija, suinteresuotų valstybės ir nevalstybinių institucijų atstovai

Suinteresuotų valstybės ir nevalstybinių institucijų atstovai

A..Macaitis

H.Žukauskas

rugsėjis- spalis

5.

Dėl Miškų ir Teritorijų planavimo įstatymų pakeitimų

Dėl privažiavimo kelių prie miško valdų ir jų naudojimo bei priežiūros

Dėl Restitucijos metu likusių rezervuotų privatizavimui miškų likimo

Dėl gyventojų pajamų mokesčio (15%) už parduotą medieną

Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas – Algis Gaižutis (tel. 276 75 90)

 

 

 

LR Seimo Kaimo reikalų, Finansų, Aplinkos, Žemės ūkio, Susisiekimo ministerijų, Žemės ūkio rūmų atstovai

V.Baravykas

D.Velička

rugsėjis- spalis

Aplinkos apsaugos komiteto IX (rudens) sesijos darbo planas apsvarstytas ir patvirtintas komiteto posėdyje 2004 m. rugsėjo 20 d.

 

Komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 21.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas