Lietuvos Respublikos Seimas

2004 09 20 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo Nr. IXP-3851 ir Teritorijų planavimo įstatymo 4, 12, 15, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr.IXP-3852 projektų nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį ir H.Žukauską; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Įstatymo Nr. IXP-3851 ir Įstatymo Nr.IXP-3852 projektams laukia iki 2004 m. rugsėjo 24 d.; prašyti Seimo papildomų komitetų, visuomeninių ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas šiems projektams iki 2004 m. rugsėjo 25 d.; Įstatymų projektų svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2004 m. rugsėjo 27 d.

Bendru sutarimu pritarta Aplinkos apsaugos komiteto IX (rudens) sesijos darbo planui.

Bendru sutarimu nuspręsta registruoti Seimo sekretoriate Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kurį parengė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Įstatymo projekto tikslas suderinti Saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 7 dalies ir Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 6 dalies nuostatas (formuluotes), panaikinti neatitikimus.
Naujausi pakeitimai - 2004 09 21.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas