Lietuvos Respublikos Seimas

D.J.Kirvelio komandiruotė į Ukrainą (2004 09 2-7)

Seimo  nario  Dobilo Jono KIRVELIO

Komandiruotės 2004.09.2-7d.d. į Ukrainą (Jaltą ir Kijevą)

A T A S K A I T A 

 

Vilnius,   

2004 09 13

 

D.J.Kirvelis, IVPkomitetas, Socialdemokratinės koalicijos frakcija.

 

Komandiruotės pagrindas: SDkoalicijos frakcijos sprendimas.

 

Kviečianti institucija: Olofo Palmės Fondas, Švedijos SDDpartija,

                                    Apmokant kelionę ( Vadovas, ridstago narys, Urban Ahlin).

 

Komandiruotės tikslas:      1. Dalyvauti politiniame seminare “Wider Europe 2004 “

2. Aptarti mokslinio bendradarbiavimo sutartį su Ukrainos Nacionaliniu Technikos Universitetu.

 

Įvykę susitikimai:     1. Su Ukrainos, Moldovos, Baltarusijos, Estijos, Lenkijos,

Rusijos (Kaliningrado JEDINSTVA bei  Maskvos JABLOKO) ir

Švedijos socialdemokratinių (demokratinių) partijų atstovais,

aptariant politines situacijas jų šalyse;

2. Su Ukrainos Nacionalinio Technikos Universiteto Taikomosios

Sisteminės Analizės Instituto vadovais, suderinant mokslinį

bendradarbiavimą;

3. Su Lietuvos ambasadoriumi Kijeve, dėl Lietuvos ir Ukrainos

bendradarbiavimo.

 

Nagrinėtos temos Jaltoje:  1. ES kaiminystės problemos.

                                                2. Situacija Ukrainoje.

                                                3. Situacija Moldovoje.

                                                4. Situacija Baltarusijoje.

                                                5. Situacija Lenkijoje.

                                                6. Situacija Rusijoje.

                                                8. Situacija Estijoje.

                                                9. Situacija Lietuvoje.

                                                10. Situacija Švedijoje.

Nagrinėtos temos Kijeve:   1. Bendri Vilniaus Universiteto ir Ukrainos

Nacionalinio Universiteto moksliniai sisteminės analizės problemų interesai.

2. Aptartos mokslinio bendradarbiavimo problemos

Lietuvos ambasadoje su ambasadoriumi V.Baubliu ir 

ministru patarėju K. Stankevičiumi.

 

Aptarti klausimai ir šalių pozicijos: Visi atstovai (išskyrus Rusijos Kaliningrado srities JEDINSTVA atstovo A.Vinogradov’o) palaikė pritariantys Ukrainos, Moldovos ir Baltarusijos siekiams tapti ES narais. Tik apgailestavo dėl autoritarinio ir net diktatūrinio rėžimo problemų šiose šalyse. Nagrinėtos Ukrainos prezidentinių ir Baltarusijos parlamentinių rinkimų problemos. Švedijos atstovai supažindino su Turkijos priėmimo į ES problemomis.

 

Aktuali informacija: Rusijos, ypač Kaliningrado srities JEDINSTVA partijos atstovas pareiškė didžiulį nepasitenkinimą dėl tranzitinių vizų per Lietuvą. Švedų parlamaentarai išreiškė savo nuomonę, kad Rusija galėtų suteikti specialų politinį statusą Kaliningrado sričiai ir jos gyventojams, ko pasėkoje palengvintų tranzito salygas.

 

Įgytų žinių galimas panaudojimas Seime: Vertinga informacija mūsų parlamentarams dalyvaujant stebėtojais 2004 m.spalio 17 d.  prezidentiniuose Baltarusijos ir Ukrainos parlamentiniuose rinkimuose. Taip pat vertinga informacija mūsų parlamentarams kalbantis su Švedijos parlamentarais dėl ES plėtros į rytus.

 

Atvežta informacinė medžiaga: 1. Naujausia Švedijos socialdemokratų partijos

programa (2001m.) rusų kalba.

2. “On Creating Social Democracy”, Stocholm, 2002,

paskaitos Maskvoje, apie Švedijos socialdemokratijos  žngsnius kuriant Švedijos gerovės valstybę.

3. Rusijos demokratinės partijos JABLOKO informacinis-politinis biuletenis.

 

 

 

 

 

Dobilas Kirvelis.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 15.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika  >   Dobilas Jonas KIRVELIS (Seimo narys nuo 2004 07)  >   Seimo nario D.J.Kirvelio komandiruočių sąrašas (nuo 2004 07)

LR Seimas