Lietuvos Respublikos Seimas

2004-09-14 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-09-14

 

 

Komitetas 2004-09-14 posėdyje svarstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimo dėl savo piliečių ir užsieniečių priėmimo atgal (readmisijos) ratifikavimo įstatymo projektą Nr.IXP-3748, kuriam bendru sutarimu pritarė.

Taip pat Komitetas svarstė Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos tęstinumo” projektą Nr.IXP-3664, kurio tikslas - pratęsti Komisijos darbą ir jos sudėtį atnaujinti naujai išrinktame 2004–2008 metų Seime. Seimo komisijos sudaromos pripažinus jų būtinybę. Be to, kiekvienos kadencijos Seimas savarankiškai sprendžia organizacinius bei vidaus klausimus, todėl nelogiška būtų nustatyti, kad šios kadencijos Seimas įpareigoja naujai išrinktą Seimą atnaujinti komisijos darbą. Taip pat pažymėtina, kad Seimo Statutas leidžia sudaryti nuolat veikiančias komisijas bei laikinąsias kokiam nors klausimui ištirti, parengti ar kitiems Seimo pavedimams atlikti. Be to, pastarųjų veikimo laikas turi būti aiškiai apibrėžtas, tuo tarpu minimos komisijos įgaliojimų laikas nebuvo nustatytas. Komitetas, atsižvelgdamas į šiuos išdėstytus motyvus nepritarė Seimo nutarimo projektui Nr.IXP-3664.

Komitetas iš esmės pritarė Lobistinės veiklos įstatymo 5, 6, 7, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-3781, tačiau siūlo pagrindiniam komitetui patobulinti jį atsižvelgiant į kai posėdžio metu išsakytas pastabas.

Komitetas, vadovaudamasis Seimo Statuto 70 straipsniu svarstė piliečių pareiškimus ir skundus dėl Seimo kontrolierių darbo. Posėdyje dalyvavo Seimo kontrolieriai Zita Zamžickienė, Elvyra Baltutytė, Rimantė Šalaševičiūtė, Kęstutis Virbickas ir Seimo kontrolieriaus Romo Valentukevičiaus padėjėja Daiva Valeikienė.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 15.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas