Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 14 d. posėdyje

Svarstytas Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl Konvencijos, apibrėžiančios Europos mokyklų statutą, ratifikavimo” projektas, pateiktas Seimui Prezidento dekretu Nr. 56. Konvencija, apibrėžianti Europos mokyklų statutą, priimta 1994 m. birželio 21 d. Liuksemburge, yra priskirtina prie sutarčių, prie kurių Lietuvos Respublika turi prisijungti vadovaudamasi Stojimo į Europos Sąjungą akto 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis.Europos mokyklos yra skirtos bendrai mokyti Europos Bendrijų darbuotojų vaikus skirtingomis kalbomis. Jų vidurinio mokslo baigimo atestatas, įgytas šiose mokyklose, bus lygiaverčiai pripažįstamas Lietuvoje, taip pat stojant į bet kurios šalies narės aukštąsias mokyklas. Komitetas pasiūlė pagrindiniam Užsienio reikalų komitetui iš esmės pritarti projektui, taip pat prašyti Valstybinės kalbos inspekcijos pateikti savo išvadą dėl šios konvencijos vertimo kalbos.

Tėvynės sąjungos- konservatorių frakcija pasiūlė kandidatą į LNRTV tarybą – Valentiną Milaknį – kuriam komitetas pritarė ir nusprendė siūlyti Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos sudėties” papildymo projektą.

Svarstyti nauji pasiūlymai Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo projektui IXP-2281(3) - V.Simuliko, kuriems komitetas pritarė, ir P.Papovo, kuriems nepritarta.

Svarstytas Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo projektas IXP-3014, nuspręsta teikti Seimui svarstyti antrąjį patobulintą pagal gautas pastabas ir pasiūlymus projekto variantą.

Svarstytas Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3778, nuspręsta teikti Seimui svarstyti antrąjį patobulintą pagal gautas pastabas ir pasiūlymus projekto variantą.

Kartu su Kultūros ministerijos, Liaudies kultūros centro specialistais tartasi dėl skaitmeninio kultūros paveldo archyvo kūrimo Lietuvoje, siekiant skatinti kultūros paveldo prieinamumą visuomenei skaitmeniniais tinklais, tuo sudarant kultūrinio švietimo ir mokymo galimybes bei sąlygas plėtotis skaitmeninio paveldo verslui. Komitetas šiai idėjai pritarė.
Naujausi pakeitimai - 2004 09 15.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas