Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.09.13 posėdį

2004-09-13 komiteto posėdyje

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

           

- Seimo rinkimų įstatymo 89 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3668(2)

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką. (Balsavimo rezultatai: 5 “už“; 2 “susilaikė“.)

 

- Valstybės tarnybos įstatymo 16 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-3285

nusprendė: Siūlyti Seimui projektą atmesti. Sprendimas priimtas įvertinus Seimo Teisės departamento ir Vyriausybės išvadą bei atsižvelgiant į tai, kad 2004 m. rugpjūčio 26 d. Vyriausybė nutarimu Nr.1079 patvirtino Lietuvos delegavimo į tarptautines organizacijas, Europos Sąjungos institucijas, civilines tarptautines operacijas ir misijas bei užsienio valstybių institucijas įstatymo koncepciją ir sudarys darbo grupę įstatymo projektui parengti.

(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Tarnautojų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektą IXP-2788 ir 2788A

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo narių V.Tomaševski ir R.Šukio, V.Zabielos pasiūlymai bei Vyriausybės išvada Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-3197(2)

nusprendė: 1. Nepritarti Seimo nario V.Tomaševski pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: 6 “už“, 1 “prieš“

2. Nepritarti R.Šukio ir V.Zabielos pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

3. Nepritarti Vyriausybės išvadai.(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

4. Pritarti P.Papovo pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

           

- Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo projektą IXP-3014

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Triukšmo valdymo įstatymo projektą IXP-3470(2)

 

nusprendė:1. Pritarti iš esmės įstatymo projektui.

2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projekto tobulinimui:

2.1. a) įstatymo projekto 12 straipsnio 1 dalies 5 punktą išdėstyti taip: “5) tvirtina triukšmo valdymo savivaldybės teritorijoje rodiklius;”

                         b) trečiojo  skirsnio pavadinimą išdėstyti taip: ”TRIUKŠMO RODIKLIAI IR JŲ ĮVERTINIMO METODIKOS”;

                        c) įstatymo projekto 14 straipsnį  išdėstyti taip: ”Valstybės ir savivaldybės institucijų  tvirtinami triukšmo rodikliai ir jų įvertinimo metodikosturi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus.”

                        d) įstatymo projekto 21 straipsnio 3 dalį išdėstyti taip: “3. Triukšmo kontrolę vykdo šiuo įstatymu ir kitais teisės aktais įgaliotos valstybės ir savivaldybės institucijos.”

                        e) įstatymo projekto 21 straipsnio 4 dalį išdėstyti taip: ” 4. Triukšmo kontrolę vykdančiosValstybės ir savivaldybės institucijos teikia asmenims triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimus. <…>”.

 2. 2. Atsižvelgti į papildomo komiteto nuomonę dėl pil . Romualdo Lanko pasiūlymų įstatymo projektui.

3. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui:

            3.1. Prašyti Seimo įstatymo projektą IXP-3470 svarstyti kartu su Sveikatos sistemos įstatymo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu IXP-2422(2), dėl kurio 2003-11-21 Sveikatos komitetas Seimui teikė išvadą, kadangi pagrindinis komitetas 2004-05-24 išvadoa pritarė tokiam 2004-05-10 Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto sprendimui.

            3.2. Siūlyti Vyriausybei pateikti Seimui Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, suderintą su Triukšmo valdymo įstatymu.

(Balsavimo rezultatai: 6 balsavo “už; 1 “prieš“.)

 

- Konstitucijos 78, 79 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-3483

nusprendė: Iš esmės  pritarti įstatymo projektui. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projekto 2 straipsnį, atsižvelgiant į šį siūlymą:

Konstitucijos 79 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

“Kandidatu į Respublikos Prezidentus įregistruojamas Lietuvos Respublikos pilietis, atitinkantis 78 straipsnio pirmosios dalies ir trečiosios dalies sąlygas ir surinkęs ne mažiau kaip 20 tūkstančių rinkėjų parašų.“(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 09 14.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas