Lietuvos Respublikos Seimas

G.Purvaneckienės, J.Budrevičiaus, N.Medvedevo,I.Degutienės, I.Šiaulienės, D.Veličkos komandiruotė į Liepoją (Latvijos Respublika), 2004 06 17-19

 

 

 

 

 

J. Budrevičiaus ir D. Veličkos komandiruotės į Liepoją (Latvijos Respublika)

2004 m. birželio 17 - 19 d. ataskaita apie Baltijos Asamblėjos Ekonominių reikalų, komunikacijų ir informatikos komiteto posėdį

 

 

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Atidarymas.
 2. Komiteto veikla 2004 m.:
 • BTKT seminaro uostų politikos klausimais (2004 m. balandžio 23 – 24 d., Lježas) įvertinimas;
 • dokumentų projektų 23-ajai Baltijos Asamblėjos sesijai aptarimas;
 • Šiaurės Tarybos, Baltijos Asamblėjos ir Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos trišalės konferencijos tvarios energijos klausimais (2004 m. gruodžio 9 – 11 d., Oslas) planavimas.
 1. Komiteto veikla 2005 m.:

·        komiteto posėdis 2005 m. balandžio 27 - 30 d., Pernu, Estija.

 1. Bendradarbiavimas su Šiaurės Tarybos Verslo ir pramonės komitetu: pasiūlymai dėl komitetų bendradarbiavimo prioritetų 2005 – 2006 m.
 2. Kiti reikalai.

 

 

 1. Atidarymas

I. Solovjovs pasveikino dalyvius ir supažindino juos su posėdžio darbotvarke.

 

 1. Komiteto veikla 2004 m.:
 • BTKT seminaro uostų politikos klausimais (2004 m. balandžio 23 – 24 d., Lježas) įvertinimas
 • dokumentų projektų 23-ajai Baltijos Asamblėjos sesijai aptarimas

I. Solovjovs pažymėjo, kad BTKT seminaras uostų politikos klausimais tikrai pavyko, nes buvo paliestos labai įdomios temos bei organizuotas apsilankymas Lježo uoste ir Bierset oro uoste. Jis sakė, kad Baltijos šalių parlamentarams buvo labai naudinga susipažinti su Beneliukso valstybėse uostus reglamentuojančiais teisės aktais. Jis pranešė, kad šiuo metu labai aktualus klausimas yra naujo terminalo Rygoje statybos projektas. Žaliųjų judėjimo aktyvistai organizuoja demonstracijas prieš šį projektą. Jei uostus reglamentuojantys teisės aktai Latvijoje būtų panašūs į Beneliukso teisės aktus, nustatančius privalomą uostų draudimą, tai Latvijos vyriausybė galėtų priversti privačią įmonę apdrausti šį naujojo terminalo projektą. Komiteto nariai sutiko, kad privalomo uostų draudimo padėtis yra panaši visose Baltijos šalyse. I. Solovjovs sakė, kad kitas svarbus per BTKT seminarą iškeltas klausimas buvo oro eismas. Ši sritis yra labai perspektyvi, bet šiuo metu dar nepakankamai išvystyta.

Komiteto sprendimai:

1.      Komiteto nariai nusprendė Baltijos valstybėse toliau dirbti uostų politikos srityje (privalomas uostų draudimas, upių uostai, jūrų uostai ir t.t.). Jie nusprendė 2005 m. rugsėjo mėn. kartu su Šiaurės Tarybos ir Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos atstovais surengti dar vieną posėdį uostų politikos klausimais.

 1. Komiteto nariai nusprendė parengti dokumento projektą uostų politikos klausimais, kuris būtų teikiamas 23-ajai Baltijos Asamblėjos sesijai. Jie sutarė, jog dokumento projekte reikėtų nurodyti, kad komitetas tęs darbą šiuo klausimu. Komiteto nariai nusprendė, kad šį dokumento projektą parengs Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje nariai.
 2. Komiteto nariai nusprendė, kad komiteto 2004 m. veiklos ataskaitą parengs Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje nariai. Ataskaita bus pristatyta per 23-ąją Baltijos Asamblėjos sesiją.

·  Šiaurės Tarybos, Baltijos Asamblėjos ir Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos trišalės konferencijos tvarios energijos klausimais (2004 m. gruodžio 9 – 11 d., Oslas) planavimas

I. Solovjovs pristatė šių metų gruodžio 9 – 11 d. Osle vyksiančios ŠT–BA–BTKT trišalės konferencijos tvarios energijos klausimais preliminarią programą. Jis informavo, kad Estijos delegacija Baltijos Asamblėjoje paskyrė pranešėją, kuris padarys pranešimą pirmoje sesijoje.

Komiteto sprendimas: komiteto nariai sutarė, kad Latvijos ir Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje turi kuo greičiau paskirti pranešėjus trišalei konferencijai.

 

3.      Komiteto veikla 2005 m.

I. Solovjovs paskatino komiteto narius siūlyti prioritetus kitiems metams. Jis pažymėjo, kad BA Latvijos delegacijos nariai pasiūlė komiteto lygiu aptarti tokius klausimus: Via Baltica ir Rail Baltica. Komiteto nariai vieningai sutarė, kad komitetas kitais metais turi spręsti Via Baltica ir Rail Baltica klausimus.

U. M. Klauss pasiūlė pakviesti atitinkamo Baltijos Ministrų Tarybos komiteto atstovus, kad jie padarytų pranešimą apie dabartinę dviejų pirma minėtų projektų būklę.

J. Budrevičius pažymėjo, kad šie klausimai yra labai svarbūs ne tik Baltijos valstybėms, bet ir Suomijai bei Lenkijai.

P. Õun sakė, jog būtų gerai į šį komiteto posėdį pakviesti ir aukšto lygio vyriausybių bei parlamentų atstovus, kad būtų galima išsamiai ir naudingai aptarti Via Baltica ir Rail Baltica projektus.

Komiteto sprendimai:

1.      Išskirti tokius kitų metų komiteto prioritetus: Via Baltica, Rail Baltica ir uostų politika.

2.      Sušaukti šiuos komiteto posėdžius:

·        2005 m. vasario 17 – 18 d. Pernu arba Tartu (Estija), pagrindinė tema – Via Baltica ir Rail Baltica;

·        2005 m. balandžio 27 – 30 d. Pernu (Estija);

·        2005 m. spalio 6 – 7 d., vieta dar tikslinama, pagrindinė tema – uostų politika ir oro uostų politika.

 

4. Bendradarbiavimas su Šiaurės Tarybos Verslo ir pramonės komitetu: pasiūlymai dėl komitetų bendradarbiavimo prioritetų 2005 – 2006 m.

M. Laizāne–Jurkāne informavo, kad atitinkami Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos komitetai Baltijos–Šiaurės bendradarbiavimą informacijos technologijų srityje išskyrė kaip komitetų bendradarbiavimo prioritetą. Dėl esminių IT sektoriaus plėtros Baltijos ir Šiaurės šalyse skirtumų gana sudėtinga tęsti abiejų komitetų bendrą veiklą šioje srityje.

Komiteto sprendimas: komiteto nariai nusprendė iki kito komiteto posėdžio parengti siūlymus dėl BA Ekonominių reikalų, komunikacijų ir informatikos komiteto bei ŠT Verslo ir pramonės komiteto bendradarbiavimo prioritetų.

 

 

 

 

 

Tvirtino:

J. Budrevičius, Baltijos Asamblėjos Ekonominių reikalų, komunikacijų ir informatikos komiteto pirmininko pavaduotojas

 

 

 

 

 

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2004 09 14.
Audra Bielinienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas