Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. rugsėjo 13 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1. SVARSTYTA:

 Bevariklio transporto įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ir papildymo  įstatymo projektas IXP-3598(2).

             

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

 1. Pritarti  komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

            2. Komiteto paskirtas pranešėjas : Vaclovas Karbauskis.

 

 

2. SVARSTYTA:

            Investicijų įstatymo 8 ir 13 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas IXP-3771.

 

NUSPRĘSTA  (bendru sutarimu):

1. Pritarti  iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

            2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

 

3. SVARSTYTA:

             Įstatymo "Dėl atsakomybės už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 50 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalių pažeidimus" pripažinimo netekusiu galiosįstatymo projektas IXP-3665.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

4. SVARSTYTA:

 Seimo nutarimo "Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" projektas IXP-3850(2).          

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti  pateiktam darbų programos projektui.

            2. Komiteto paskirtas pranešėjas : Vaclovas Karbauskis.

 

5.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Įstatymo dėl 1948 m. Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos pakeitimų (Veiklos skatinimo komiteto oficialaus įtvirtinimo), priimtų 1991 m. Londone, ratifikavimo projekto IXP-3825 svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką,V.Greičiūną,  ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

 

6..SVARSTYTA:

             Pasirengimas Įstatymo dėl Susitarimo dėl bandymų poligono Kioto mechanizmų taikymui Baltijos jūros regiono energetikos projektuose ratifikavimo projekto IXP-3827 svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):         

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, J.Veselką ir komiteto patarėją V.Strimaitį, komiteto padėjėją G.Smetonaitę.

            2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų  šiam projektui laukia iki 2004 m. rugsėjo 20 dienos.

 

7. SVARSTYTA:

            Ekonomikos komiteto 2004 m.VIII (pavasario) sesijos darbo ataskaitos projektas.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti  pateiktam  ataskaitos projektui.

 

 

 

8. SVARSTYTA:

             Ekonomikos komiteto 2004 m. IX (rudens) sesijos darbo plano projektas.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti  pateiktam  darbo plano projektui.

 

            Taip pat vyko Turizmo įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-3693 klausymai.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 13.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas