Lietuvos Respublikos Seimas

S.Burbienės, V.Martišausko ir R.Valčiuko komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė),2003 11 23-25

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖ

MEMBER OF THE SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

SIGITA BURBIENĖ

 

53 Gediminas Ave., LT-2002 Vilnius, Lithuania    Tel.+370 5  2396617    Fax +370 52396399    E-mail siburb@lrs.lt

______________________________________________________________________________________________________________________

 


 

 

 

Ataskaita apie dalyvavimą

TAIEX organizuotame seminare                                                                            2004.08.06  

apie jūrininkystės saugumą ES,

Briuselyje, 2003 metų lapkričio 23 – 25 dienomis

 

 

 

Seminare dalyvavome trys Seimo nariai: Sigita Burbienė, Virginijus Martišauskas ir Rimas Valčiukas. TAIEX - tai Europos Komisijos padalinys, Plėtros direktorato Techninės pagalbos informacijos biuras. Seminaro tema buvo - Jūrinis transportas ir jo saugumas. Seminarą vedė biuro darbuotojai, o dalyvavo ne tik darbuotojai, bet ir praktikai. Vienas jų- Belgijos jūros inspekcijos šefas Kapitonas Pjeras Jansenas (Pierre Jannsen), papasakojęs apie praktinę laivų inspekcijos patirtį ES šalyse. Lektorius ilgai dirbęs Antverpeno uoste pateikė daugybę pavyzdžių, kaip tikrinami laivai, kas gali būti, kai standartai yra per žemi arba nėra griežtos kontrolės. Aišku, didėjant konkurencijai, ypač konkuruojant su pigių vėliavų laivais, atsiranda vis daugiau noro sutaupyti saugumo sąskaita. Todėl kontrolė bus didinama, o ne mažinama. Europa, o ir visa žmonija nekartą yra nukentėjusi dėl savo neatsakingumo. Pavyzdžiai yra didelės katastrofos užteršiančios aplinką (pvz. “Prestige” avarija prie Ispanijos krantų). Beje, pagrindinė saugumo taisyklė nesikeičia šimtą metų. Tai reiškia, kad atsakingi už viską yra savininkas ir kapitonas. Valstybė turi teisę tikrinti laivus įplaukiančius į uostą, nepaisant to su kokios valstybės vėliava jie plaukioja. Tačiau, pasikeitus pagrindiniams maršrutams – nebe iš metropolijos į kolonijas ir atgal, kaip XIX a., atsirado nemažai laivų, kurie apskritai neužplaukia į uostus, o įgulos atskraidinamos lėktuvais. Todėl yra galimybė tokiems laivams išvengti patikrinimų, o pažeidus saugumo reikalavimus, patekti į avarijas vandenynuose ar jūrose, kas visuomet pavojinga ne tik žmonėms, bet ir aplinkai.

Kita susijusi tema - vandenų užterštumas, keliantis rimtą pavojų ne tik gamtai, bet ir žmogui. Apie tai šnekėjo ponia Beatričė Tomas (Beatrice Thomas) iš Direktorato, kuri išdėstė, kas daroma, kad tarša nedidėtų, ypač naftos teršalai. Pasirašyta ir ratifikuota nemažai konvencijų, yra nemažai daroma, tariamasi, bet problemų nemažėja, net ir taikos metais, o esant kariniams konfliktams ta problema dar labiau užaštrėja.

Trečia tema – mokymas ir treniravimas jūros gelbėtojų. Temą išdėstė Kristina Vartos - Canetakis (Christina Vartsos – Tzannetakis). Čia yra problemų dėl sertifikatų pripažinimo, dėl išlaidų augimo ir kitų.  Beje, mūsų priimtas Saugios laivybos įstatymas  ir kiti teisės aktai buvo pripažinti atitinkantys visus reikalavimus. Deja,  lieka praktinių problemų.

Seminaras tikrai buvo naudingas.

 

Seimo narė                                                                                       Sigita Burbienė
Naujausi pakeitimai - 2004 09 13.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas