Lietuvos Respublikos Seimas

S.Burbienės komandiruotė į Budapeštą (Vengrija) ir Sofiją (Bulgarija), 2004 05 26-29

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖ

MEMBER OF THE SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

SIGITA BURBIENĖ

 

53 Gediminas Ave., LT-2002 Vilnius, Lithuania    Tel.+370 5  2396617    Fax +370 52396399    E-mail siburb@lrs.lt

______________________________________________________________________________________________________________________

 


Ataskaitą apie dalyvavimą ET PA

Monitoringo komiteto posėdyje Budapešte

ir Ekonomikos reikalų bei plėtros komiteto

posėdyje Sofijoje, 2004 m.gegužės 26-29 dienomis.                         2004-08-10

 

 

 

Budapešte vykusiame Monitoringo komiteto posėdyje buvo svarstomi Bosnijos ir Hercogovinos įsipareigojimų vykdymas, kasmetinis komiteto pranešimo projektas, Čekijos Respublikos postmonitoringo proceso eiga, Gruzijos situacija ir įsipareigojimų vykdymas bei kiti klausimai. Aš dalyvavau diskusijoje dėl Latvijos monitoringo procedūros pradėjimo. Nors jau balandžio sesijos metu apsispręsta, kad ši procedūra nebus pradėta, diskusijas vis paskatina postmonitoringo procedūros aptarimas. Be to, Rusijos delegacijos nariai visados tai paskatina. Savo pasisakyme pabrėžiau, kad nekalbama apie rusų Latvijoje nekalbėjimą rusiškai, bet apie jų gebėjimą kalbėti latviškai. Paminėjau vizitą į Rygą kartu su kolega Jonu Čekuoliu, kurio metu mes išsiaiškinom, kad lietuvių mažumos mokyklai, esančiai Rygoje naujasis Švietimo įstatymas bus palankesnis už buvusį, nes kol kas tik lietuvių kalba ir literatūra buvo dėstoma lietuviškai, o dabar bus galima daugiau dalykų dėstyti lietuvių kalba. Priminiau, kad pati Rusija naudoja dvigubus standartus, sudarydama problemas lietuvių mokyklai Rusijoje. Sakiau, kad Latvija, aišku turi problemų, bet privalo ir gali jas išspręsti patys.

Vėliau, gegužės 27-28 dienomis dalyvavau ET PA Ekonomikos reikalų ir plėtros komiteto posėdyje Sofijoje. Šiame posėdyje, be abejo, buvo aptarta Bulgarijos ekonominė padėtis ir perspektyvos. Pranešimus darė atsakingi Bulgarijos pareigūnai – Finansų ministras ponas L. Datsov bei Ekonomikos ministrė L. Šouleva. Taip pat savo nuomonę dėl Bulgarijos situacijos išsakė politinių partijų atstovai, visų pirma opozicijos – Jekaterina Michailova,  Jungtinių demokratinių jėgų frakcijos pirmininkė ir S. Staniševas, Bulgarijos socialistų frakcijos vadovas.

Po to buvo svarstomi ruošiami pranešimai: Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko veikla 2004 metais, ruošiamas Džeinės Grifits (Jane Gtriffiths), Jungtinė Karalystė, Europos Tarybos plėtros banko veikla, pranešėjas Lordas Raselas Džonstonas (Russel Johnston), Jungtinė Karalystė, Dohos derybų žlugimo pasekmės, pranešėjas Kimas Sasis (Kimmo Sasi), Suomija, bei kiti svarbūs pranešimai. Aptarta tolimesnė komiteto darbų eiga, būsimi posėdžiai.

 

 

Pagarbiai                                                                                                               Sigita Burbienė
Naujausi pakeitimai - 2004 09 13.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BULGARIJA

LR Seimas