Lietuvos Respublikos Seimas

S.Burbienės komandiruotė į Paryžių (Prancūzija), 2004 03 2-6

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖ

MEMBER OF THE SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

SIGITA BURBIENĖ

 

53 Gediminas Ave., LT-2002 Vilnius, Lithuania    Tel.+370 5  2396617    Fax +370 52396399    E-mail siburb@lrs.lt

______________________________________________________________________________________________________________________

 


 

 

                                                                                                                             2004-08-06

 

Ataskaita apie dalyvavimą Europos Tarybos

 Parlamentinės Asamblėjos Monitoringo komiteto

 ir Aplinkos, kaimo reikalų ir savivaldos reikalų

komiteto posėdžiuose, Paryžiuje, 2004 metų kovo 2-6 d.

                                                                                                       

 

 

                     Š.m. kovo 3 dieną Paryžiuje vyko Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Monitoringo komiteto posėdis. Didžiausias diskusijas sukėlė Rusijos ir kai kurių kitų šalių parlamentarų siūlymas atnaujinti monitoringo procedūrą Latvijai. Pretekstas tam buvo Latvijoje pradėta vykdyti švietimo reforma, pagal kurią tautinių mažumų mokyklų vyresnėse klasėse dalykų dėstomų latvių ir tautinės mažumos kalbomis santykis bus 60:40. Iki tol šiose mokyklose latviškai buvo dėstoma tik latvių kalba ir literatūra.  Rusija teigia, kad tai yra žmogaus teisių pažeidimas, peikia Latviją, kuri nėra ratifikavusi tautinių mažumų konvencijos, reikalauja monitoringo atnaujinimo (šiuo metu vyksta post monitoringo procedūra). Pagal reglamentą komitetas turi nuspręsti, ar reikia siųsti du atstovus, kurie ištirtų padėtį ir referuotų komitetui, ar rekomenduoti Asamblėjos Biurui atnaujinti monitoringo procedūrą. Diskusijose dalyvavo ir P. Šyderis, Parlamentinės Asamblėjos Prezidentas, kuris komiteto nariams aiškino, kad Biuras vis tiek turės siųsti Asamblėjos narius patikrinti padėtį vietoje, todėl skirtumas yra tik, kuri institucija (biuras ar komitetas) nuspręs, ką siųsti. Tačiau dauguma komiteto narių diskutavo iš esmės ir po ilgų diskusijų kelių balsų skirtumu buvo nutarta pasiųsti komiteto kolegas olandą Eriką Jurgensą (Erik Jurgens)  ir suomį Kimą Sasi (Kimmo Sasi).

Po to buvo svarstomas pranešimas apie Turkiją. Šalis padarė labai didelę pažangą per pastaruosius dvejus metus ir nutarta rekomenduori Asamblėjai monitoringo procedūrą pakeisti postmonitoringo procedūra.

Albanijos situaciją svarstant, pastebėta dar daug neįvykdytų įsipareigojimų, todėl komitetas balsavo už rekomendaciją dar pratęsti monitoringo procedūrą.

Kiti svarstymai buvo apie Bosnija – Hercogoviną, Serbiją ir Juodkalniją, Ukrainą bei Azerbaidžianą.

Po dienos – kovo 5 dieną Paryžiuje vyko ir Parlamentinės Asamblėjos Aplinkosaugos, žemės ūkio ir vietinių bei regioninių reikalų komiteto posėdis. Jame dalyvavau, kaip Antano Bauros pavaduotoja komitete. Posėdyje buvo svarstoma daug įvairių pranešimų projektų – Vandens resursų naudojimas Europoje, Vandens baseinai, esantys keliose valstybėse, Genetiškai modifikuotų organizmų vartojimas Europoje, Pramonines rizika aplinkai bei kiti klausimai.

Lietuvai svarbiausias buvo mūsų kolegų inicijuoto pranešimo su rekomendacija dėl galimų D - 6 naudojimo pasekmių pirmasis svarstymas. Šis pranešimas yra ruošiamas kolegos iš Prancūzijos Danielio Gulė (Daniel Goulet). Vyko diskusija, kurioje aš išdėsčiau Lietuvos poziciją, mūsų nuogastavimus dėl galimos grėsmės unikaliai Nerijos gamtai bei sekliai ir giliai į žemyną įsiterpusiai Baltijos jūrai. Rusijos kolegos dėstė, kaip viskas gražu ir gerai, kiti kolegos taip pat pareiškė savo nuomones, kurios anaiptol nevienareikšmės. Ne visi supranta, kad darbo kultūra Rusijoje ir Vakarų Europoje skiriasi, kad Rusija nevykdo savo įsipareigojimų ir taip toliau. Nutarta, kad ponas D. Gulė atvyks į Lietuvą bei RTFSR Kaliningrado sritį ir vietoje susipažins su problemomis.

 

 

 

 

Seimo narė                                                                  Sigita Burbienė
Naujausi pakeitimai - 2004 09 13.
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas