Lietuvos Respublikos Seimas

S.Burbienės komandiruotė į Paryžių (Prancūzija), 2004 03 24-27

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖ

MEMBER OF THE SEIMAS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

SIGITA BURBIENĖ

 

53 Gediminas Ave., LT-2002 Vilnius, Lithuania    Tel.+370 5  2396617    Fax +370 52396399    E-mail siburb@lrs.lt

______________________________________________________________________________________________________________________

 


 

 

 

 

Ataskaita apie dalyvavimą Europos Tarybos

Parlamentinės Asamblėjos Ekonominių reikalų

 ir plėtros komiteto posėdyje bei seminare dėl nedarbo,

 Paryžiuje, 2004 m. kovo 25 - 26 dienomis                                                            2004-08-31

 

 

 

 

                     Šių metų kovo mėnesio  25 – 26 dienomis Paryžiuje vyko ET PA Ekonominių reikalų ir plėtros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstomi šie svarbūs klausimai:

                     - apsvarstyti projektai pranešimų apie Europos Tarybos ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2005 metų biudžetus, pranešėjas Janas Figelis (Jan Figel) iš Slovakijos.

- apsvarstytas ir patvirtintas pranešimas “Euras ir išsiplėtusi Europa”, paruoštas Roberto Valterio (Robert Walter) iš Jungtinės Karalystės. Šis pranešimas apie euro ateitį yra aktualus ir Lietuvai, mūsų šaliai skirtas visas atskiras skyrius, pavadintas “Lietuvos atvejis”, kur labai teigiamai vertinama Lietuvos ateitis ir tikima jos greitu prisijungimu prie euro zonos.

- aptartas pirmasis pranešimo apie Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko veiklą ir tos veiklos įtaką centrinės ir rytų Europos šalims variantas, pranešėja Džeinė Grifits (Jane Griffiths), iš Jungtinės Karalystės.

- įvairių konferencijų ir kitų renginių dalyviai, kurie ten dalyvavo Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos siuntimu, atsiskaitė uždalyvavimą šiuose renginiuose.

Kita diena buvo skirta klausymams tema “Nedarbas Europoje. Kokie sprendimai?”. Klausymai vyko Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos  būstinėje ir po jų vėliava.

Klausymuose pranešimus skaitė įvairūs lektoriai o renginį atidarė ir pradėjo OECD Generalinio direktoriaus pavaduotoja Berglind Asgeirsdottir, kuri apžvelgė organizacijos padarytus tyrimus, darbus ir pateiktas rekomendacijas. Siūloma makroekonominį augimą derinti su struktūriniais pokyčiais, gerinti verslumo klimatą, plėsti aktyvias priemones prieš nedarbą ir tam naudoti mokesčių politiką, skatinti inovacijas ir dinamiškumą. Susitikę OECD ir tuo metu dar ne ES šalių narių darbo ministrai aptarė susidariusią padėtį ir numatė veiklos gaires. Vienas svarbiausių sutarimų yra tas, kad sutarta kurti ne darbo vietas apskritai, bet geras darbo vietas.

Kitas pranešėjas John P. Martin, Nedarbo, darbo ir socialinių reikalų skyriaus viršininkas savo pranešime aptarė šalių narių nedarbo problemas, pažymėjo, kad nėra unifikuotų problemų, todėl nėra ir vieno atsakymo visoms šalims, net panašaus dydžio šalys gerokai skiriasi. Vokietija laikoma”nesveika” šalimi, panašiai manoma apie Prancūziją ir Italiją, o Ispanija yra padariusi didelę pažangą. Jau kuriama nauja kovos su nedarbu strategija, kuri turi būti baigta 2006 metais.

Kiti pranešimai taip pat buvo informatyvūs, tačiau aišku, kad jokių konkrečių receptų pateikta nebuvo. Medžiaga iš šių klausymų bus panaudota ruošiant pranešimą apie nedarbą, kuris ETPA bus svarstomas spalio mėnesio sesijoje. Tokie klausymai yra labai naudingi visiems parlamentarams, kurie jų metu turi galimybę palyginti savo šalies situaciją, svarstyti siūlomus variantus, diskutuoti tarpusavyje ir su specialistais.

 

 

 

Pagarbiai                                                                                          Sigita Burbienė

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 13.
Audra Bielinienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas