Lietuvos Respublikos Seimas

Strateginių tyrimų centro įkūrimas – didelių darbų pradžia, pabrėžė Seimo Pirmininkas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas penktadienį priėmė ir pasveikino įkurto strateginių tyrimų centro steigėjus.

Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad Lietuvai tapus Europos Sąjungos ir NATO nare, tokio centro įkūrimas yra ypač reikalingas planuojat tolesnę valstybės plėtrą, tikslus bei uždavinius, teikiant pasiūlymus aukščiausioms valstybės institucijoms.

Idėją steigti strateginių tyrimų centrą A. Paulauskas iškėlė dar laikinai eidamas Prezidento pareigas. Pasak A. Paulausko, valstybei reikia stipraus ir tarptautinį autoritetą turinčio strateginės analizės centro, kuris stebėtų įvykius kaimyninėse šalyse, kuris jaustų europinį ir transatlantinį pulsą, kuris geras idėjas paverstų strateginiais ir taktiniais instrumentais. „Strateginių tyrimų centro įkūrimas – tik didelių darbų pradžia, tad sieju su šiuo centru daug vilčių“, pabrėžė A. Paulauskas.

Strateginių tyrimų centras tirs ir vertins Lietuvos ir tarptautinius politinius bei ekonominius procesus, padės formuluoti strateginius užsienio politikos tikslus ir uždavinius, rengti strategijas ir programas jiems įgyvendinti.

Centras turėtų skatinti Lietuvos valdžios institucijų tarptautinės ir geopolitinės aplinkos suvokimą, ilgalaikių Lietuvos nacionalinių interesų formulavimą bei jų siekimą, ieškoti galimybių ir būdų stiprinti Lietuvos įtaką tarptautinėje bei geopolitinėje erdvėje, siūlyti jų realizavimo galimybes.

Šio Centro steigimo sutartį Vilniaus universiteto Senato salėje pasirašė užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras, Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius bei Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto rektoriai ir mokslininkai.

Lietuvoje tai bus pirmasis nepriklausomas centras, užsiimantis tokio pobūdžio tyrimais.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2004 09 13.
Gintarė Juodėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas