Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba, pasakyta pirmame IX (rudens) sesijos posėdyje

 

 

 

2004 09 10

 

Mieli kolegos,

 

Pasitikdami artėjančius parlamento rinkimus šiandien mes pradedame paskutiniąją, baigiamąją šios kadencijos Seimo sesiją.

 

Koks bus Lietuvos žmonių pasirinkimas, o tuo pačiu ir mūsų darbo įvertinimas - pamatysime jau greitai, vos už mėnesio, o šiandien pirmiausiai linkiu sėkmingai užbaigti tai, ką pradėjome.

 

Ištraukti iš stalčių svarbiausius įstatymų projektus, kuriuos esame užsibrėžę priimti dar iki susirenkant naujajam Seimui.

 

Šiandien gera proga prisiminti ir praėjusias sesijas, prisiminti, ką jautėme pirmąją pirmosios mūsų kadencijos Seime dieną, palyginti, kaip jaučiamės šiandien.

 

Kiek subrendome mes patys kaip politikai, kiek tvirtos mūsų vertybinės ir ideologinės nuostatos, kiek pateisinome mus rinkusių žmonių lūkesčius. Kiek pasikeitė valstybės, jos žmonių ir kiekvieno mūsų gyvenimas.

 

Įvykių per 4 metus buvo daug. Kam gimė dvynukai, kas neteko tėvų, artimųjų... 

 

Vis dėl to mūsų asmeniniuose gyvenimuose įvykių turbūt buvo mažiau, nei jų patyrė visa Lietuva.

Šiandien ji visai kitokia – išmokusi demokratijos pamokas, pasiekusi svarbiausių strateginių tikslų ir tapusi ne tik Europos Sąjungos bei NATO nare, bet ir pavyzdžiu kitoms pasaulio valstybėms, kaip galima demokratinėmis priemonėmis spręsti iškilusias problemas.

 

Ne visas, deja, ne visas jas išsprendėme arba išsprendėme pavėluotai  – pirmiausiai savo kieme, čia Seime, kuriame vis nepavykdavo aiškiau apibrėžti, kaip konkrečiose viešo gyvenimo situacijose derėtų elgtis Seimo nariui. Politinių partijų ir kampanijų finansavimo klausimai pradėti spręsti tik po to, kai korupcija buvo įtarti keli parlamento atstovai.

 

 

Vienur pritrūko laiko, kitur galbūt noro, ryžto, ar, kaip šiandien yra mėgstama sakyti – politinės valios. Vis dėlto džiaugiuosi, kad nors po truputį, nors vėluodami, mes šios valios vis daugiau subrandiname ir šiose srityse.

 

Atskiru žodžiu norėčiau paminėti Etikos ir Procedūrų komisiją, kuri nuveikė didžiulį darbą diegdama aukštesnius politinės etikos standartus, šalindama pasekmes, atsirandančias dėl vis dar nepakankamai skaidriai reglamentuotos viešos politikų veiklos.

 

Šiandien galime drąsiai pasakyti, kad turime ne menamą, tačiau realų poveikį pasiekiančią, parlamentarų etiką prižiūrinčią Seimo instituciją.

 

Tikiu, kad Seimas vis tik subręs priimti jau tiek kartų svarstytą ir vis kūnu netampantį politikų etikos kodekso projektą, kuris pagaliau leistų pradėti kovą su politinės etikos pažeidimų priežastimis, o ne pasekmėmis.

 

Manau, kad šis kodeksas anksčiau ar vėliau vis tiek taps neatskiriama politinio gyvenimo dalimi.

 

Gyvenimo, kuriame bus mažiau šou, o daugiau realios politikos.

 

Šou ir politika panašūs tuo, kad ir viena, ir kita yra skirta padaryti žmogaus gyvenimą geresnį, džiugesnį, tačiau politikas neturėtų supainioti šių sričių.

 

Neturėtų užmiršti, kad jo pareiga pirmiausiai yra  džiuginti žmones ne savo sąmojingumu, o tiesioginiu darbu – priimamų įstatymų kokybe, aiškiomis moralinėmis ir etinėmis nuostatomis.

 

Išskirtinis mūsų Seimo bruožas – koalicijos. Vienos trumpesnės, kitos ilgesnės, tačiau svarbiausia, kad esminiais Lietuvos ateities klausimais vieninga koalicija tapdavo visas Seimas, tomis valandomis neskirstydavęs savęs į frakcijas, poziciją ir opoziciją.

 

Mes susivienijome, siekdami narystės Euroatlantinėse organizacijose, taip mes sugebėjome likviduoti atotrūkį nuo kitų, derybas dėl narystės Europos Sąjungoje anksčiau pradėjusių šalių.

Mūsų Seimo darbo rezultatas – priimta 2435 įstatymai ir nutarimai, iš jų - 266 įstatymai, tiesiogiai susiję su integracija į Europos Sąjungą.

 

Daug tai ar mažai – iliustruosiu vienu pavyzdžiu. Vos tapęs Seimo Pirmininku, vieno iš pirmųjų vizitų į užsienį metu aš paklausiau Didžiosios Britanijos parlamentarų, kiek įstatymų jie priima per metus. Ilgai svarstę ir ginčijęsi, jie nusprendė, kad gal apie 15…

 

Mūsų Seimo statistika byloja ką kita, tačiau norėdami kurti gerovės valstybę šiandien, o ne po 20-30 metų mes ir neturėjome kitos išeities, privalėdami vytis prarastą laiką ir toli pažengusias Europos valstybes.

 

Tikiuosi, kad kitos kadencijos parlamentarams jau bus kur kas lengviau, nes europietiškomis medžiagomis ręstas Lietuvos įstatymų namas jau pastatytas, stogas jau uždengtas. Kaip sakoma, belieka nutinkuoti sienas, kabinti paveikslus... 

 

Kalbant kitomis kategorijomis, tiesiog kur kas daugiau laiko ir dėmesio skirti tam, kas yra įprasta svarbiausius įstatymus prieš dešimtmečius priėmusioms vakarų demokratijoms – parlamentinei kontrolei.

 

Mieli kolegos,

 

Linkiu visiems deramai atlikti savo pareigą, būti aktyviais ne tik rinkimuose, bet ir čia, Seimo posėdžių salėje priimant mums likusius įstatymus. Sėkmės visiems pradedant šį darbingą ir intensyvų mėnesį.

Ir sėkmės rinkimuose!

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 09 10.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas