Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas kreipėsi į Bostono Arkivyskupą prašydamas išsaugoti Amerikos lietuvių ir kultūros centrą

2004 m. rugsėjo 2 d. pranešimas VIR

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas laišku Bostono Arkivyskupui Šonui O'Molėjui (Sean O’Malley), išreiškė nerimą dėl pasiekusių žinių apie planus uždaryti Bostono Šv. Petro parapijos lietuvių bažnyčią ir kultūros centrą, kuris šių metų rugsėjo 12 d. švęs 100 metų jubiliejų.

Seimo Pirmininko laiške rašoma: „Tai labai nemaloni ir liūdna naujiena ne tik Bostono lietuviams, bet ir visiems Lietuvos žmonėms, kurie labai vertina lietuviškų tradicijų puoselėjimą ir siekius išlaikyti lietuvybę net ir gyvenant svetur. Šis kultūros centras-bažnyčia kaip tik ir tarnauja parapijiečių kultūriniam ir etniniam ugdymui bei padeda išlaikyti lietuviškas tradicijas .

Bostono lietuviai – tai žmonės, kurie telkiasi apie savo bažnyčią, kad palaikytų tarpusavio ryšį ir neatitoltų nuo savo gimtinės reikalų. Bostono Šv. Petro parapijos lietuvių bažnyčia ir kultūros centras – tai ne vien senosios imigracijos susibūrimų vieta. Šiandien tai vieta, kuri traukia vis daugiau lietuvių, atvykstančių gyventi ir mokytis JAV, padeda jiems prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų ir kultūros svečioje šalyje pirmaisiais jų gyvenimo metais. Tai sielovados ir etninės kultūros namai, kurie visiems ištiesia pagalbos ranką.

Reikšdamas savo didelį susirūpinimą dėl ketinimų uždaryti šį kultūros židinį, prašau Jūsų neužtrenkti durų lietuvių etninei ir kultūrinei veiklai Bostone, ir padėti išlaikyti Bostono Šv. Petro parapijos lietuvių bažnyčią ir kultūros centrą, kuris prisideda ne vien tik prie lietuvybės puoselėjimo, bet ir prie Amerikos kultūrinio paveldo turtinimo mūsų šalies tradicijomis“.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2004 09 02.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas