Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. rugpjūčio 18 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1. SVARSTYTA:

   Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189(9) ir 320 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas   IXP-3730.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui įstatymo projektą patobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas.

            2. Komiteto paskirta pranešėja: Sigita Burbienė.

 

 

2. SVARSTYTA:

   Baudžiamojo kodekso XXXVI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 253(1) straipsniu įstatymo projektas  IXP-3731.

 

NUSPRĘSTA (“už” - 10, “prieš” -  1, “susilaikė” - 1):

1. Pritarti  iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

            2. Komiteto paskirta pranešėja: Sigita Burbienė.

 

 

3-4.SVARSTYTA:

             PasirengimasKelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektoIXP-3726 ir Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-3727 svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, V.Martišauską ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

 

 

5.SVARSTYTA:

             PasirengimasInvesticijų įstatymo 8 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektoIXP-3771 svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, P.Vilką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę.

 

 

6.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Kai kurių įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą, ir su jais susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IXP-3738svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją V.Strimaitį.

            2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų  šiam projektui laukia iki 2004 m. rugsėjo 1 dienos.

 

 

7.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projekto IXP-3739svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją V.Strimaitį.

            2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų  šiam projektui laukia iki 2004 m. rugsėjo 1 dienos.

 

 

8.SVARSTYTA:

             PasirengimasĮmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios ir 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektoIXP-3740svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją V.Strimaitį.

            2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų  šiam projektui laukia iki 2004 m. rugsėjo 1 dienos.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 08 26.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas