Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas pateikė siūlymus kaip užtikrinti skaidresnį politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą

 

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas Seimo posėdžių sekretoriate užregistravo pasiūlymą LR politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo projektui.

Siekdamas didesnio politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo skaidrumo, Seimo Pirmininkas siūlo nustatyti juridiniams ir fiziniams asmenims maksimalios paramos (aukos) partijoms dydį atsižvelgiant į Europos Sąjungoje taikomus teisės aktus. Priėmus šį Seimo Pirmininko pasiūlymą, fizinių ir juridinių asmenų parama negalėtų viršyti 12 tūkstančių eurų (41 400 litų).

Seimo Pirmininkas taip pat siūlo apriboti politinės reklamos klipo skleidimo trukmę. Priėmus A. Paulausko pasiūlymą, didžiausią poveikį darančiose žiniasklaidos priemonėse – radijuje ir televizijoje politinės reklamos klipo trukmė negalėtų būti trumpesnė nei 1 minutė. Seimo Pirmininko nuomone, įvedus šį apribojimą, būtų sumažintos galimybės manipuliuoti trumpa ir dažnai kartojama reklama. „Pataruoju metu išryškėjo tendencija, kai eteryje keliolikos sekundžių trukmės klipuose kaunasi ne politikų propaguojamos idėjos, o tik reklaminės technologijos, veikiančios sąmonę, tačiau dažnai neturinčios nieko bendro su partijos ar kandidato propaguojamomis vertybėmis ar rinkimine programa“, - pabrėžia Seimo Pirmininkas.

Seimo Pirmininkas taip pat siūlo nuo 3 iki 2 metų sutrumpinti politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių įsiskolinimų padengimą, o partijas, per kalendorinius metus gavusias didesnę nei 2000 minimalių gyvenimo lygių (MGL) pajamų sumą, įpareigoti atlikti nepriklausomą auditą.

Partijoms, šiurkščiai pažeidusioms šį įstatymą, A. Paulauskas siūlo neskirti pusės iš valstybės biudžeto skiriamo metinės dotacijos sumos.

Seimo Pirmininko pasiūlyme tikslinama politinės reklamos sąvoka, pateikiama neleistinos politinės reklamos sąvoka, siūloma uždrausti bet kokias politinės kampanijos finansavimo sutartis ar susitarimus, išskyrus įstatyme reglamentuotas aukas. Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) siūloma įpareigoti organizuoti viešą konkursą politinės kampanijos stebėsenos paslaugoms, taip pat įpareigoti nustatyti neleistinos politinės reklamos nustatymo kriterijus bei politinės reklamos turinio reikalavimus.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2004 08 16.
Gintarė Juodėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas