Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. liepos 28d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2004-07-28

 

Komiteto posėdžio pirmininkas: Julius Sabatauskas.

Dalyvavo:

Komiteto nariai – Gintaras Steponavičius, Juozas Bernatonis, Dailis Alfonsas Barakauskas, Vytautas Zabiela, Jurgis Razma, Eduardas Šablinskas.

Komiteto patarėjai – Andrius Kabišaitis, Loreta Zdanavičienė, Dalia Komparskienė, Julius Dirma, padėjėja- Aidena Jankauskaitė, komiteto konsultantas – Egidijus Bičkauskas.

Kviestieji asmenys – Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Z.Vaigauskas, Vyriausiosios rinkimų komisijos vyresn. specialistė J.Latvienė, Seimo Pirmininko patarėja A.Radzevičiūtė, Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresn. patarėjas E.Rumbutis, Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresn. patarėjas G.Sagatys.

 

SVARSTYTA: Politinių partijų, politinių organizacijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo projektas IXP-3308.

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

SVARSTYTA: Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Seimo rinkimų įstatymo, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo, Prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3309.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(1), 207(2), 207(3), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 207(7), 207(8), 207(9), 207(10) straipsniais įstatymo projektas IXP-3310.

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 205, 222 ir 223 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3311.

NUSPRĘSTA:

Įstatymo projektą atmesti.

Teikiamo įstatymo projekto nuostatoms iš esmės pritartina, tačiau Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. liepos 5 d. priėmė įstatymą Nr.IX-2314 (Valstybės žinios, 2004, Nr. 108-4030).), kuris iš esmės pakeitė LR Baudžiamojo kodekso 205, 222, 223 straipsnių nuostatas taip kaip siūloma įstatymo projektu Nr.IXP-3311, bei įgyvendino šio projekto keliamus tikslus.

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

Tel. 2396795, mob.tel. 8-699-04328

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2004 07 28.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas