Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. liepos 5 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1. SVARSTYTA:

         Seimo nario  J.Veselkos 2004-06-30 pasiūlymas Investicijų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-3591.

 

NUSPRĘSTA (“už” – 1, “prieš” – 0, “susilaikė” - 5):

         Pasiūlymui nepritarti.

 

 

2. SVARSTYTA:

Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3601ES.

 

NUSPRĘSTA (“už” – 8, “prieš” – 0, “susilaikė” – 1):

         1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

         2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

 

3. SVARSTYTA:

         Pasirengimas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2154 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

         Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių ir P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2004 07 28.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas