Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. liepos 7 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1. SVARSTYTA:

            Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-3650.

 

NUSPRĘSTA (“už” – 7, “prieš” – 1, “susilaikė” - 0):

            1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

            2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Saulius Lapėnas.

 

 

2. SVARSTYTA:

Valstybės turto fondo įstatymo 3 straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo bei 4, 7 ir 11 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-3593.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

 

3. SVARSTYTA:

            Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2154.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

 

4. SVARSTYTA:

Bendras Komisijos Ignalinos atominės elektrinės regiono problemoms ir Ekonomikos komiteto posėdis “Dėl Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros plano įgyvendinimo”.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti Vyriausybei:

            1) užtikrinti Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros plane numatytų priemonių ir programų įgyvendinimo ir finansavimo koordinavimą;

2) suformuoti instituciją ar paskirti Vyriausybės atstovą Ignalinos atominės elektrinės regiono problemoms spręsti ir veiklai koordinuoti (kaip tai yra ne kartą siūliusi Komisija Ignalinos atominės elektrinės regiono problemoms);

3) galimai greičiau spręsti klausimą dėl branduolinės energetikos tęstinumo Lietuvoje.

 

            2. Prašyti Vyriausybės iki š. m. rugsėjo 10 d. Seimo Komisijai Ignalinos atominės elektrinės regiono problemoms ir Ekonomikos  komitetui pateikti informaciją apie šio sprendimo vykdymą.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 07 28.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas