Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. liepos 14 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

 

1. SVARSTYTA:

Klausimas “Dėl gyventojų pajamų mokesčio mažinimo”.

 

NUSPRĘSTA (“už” - 7 , “prieš” - 4 , “susilaikė” - 0):

Pasiūlyti Vyriausybeirasti galimybę nuo 2005 metų tam tikrą gyventojo pajamų dalį apmokestinti nedideliu tarifo dydžiu (kitai pajamų daliai paliekant dabar galiojančio tarifo dydį ir taip visiems gyventojams sumažinant realų tarifą), kartu užtikrinant Mastrichto kriterijaus  valdžios sektoriaus deficitui laikymąsi.

 

2. SVARSTYTA:

         Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 11 straipsnio 5 dalies pakeitimo   įstatymo projektas IXP-3455(2).

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

         1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

         2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Greičiūnas.

 

3. SVARSTYTA:

         Valstybės turto fondo įstatymo 3 straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo bei 4, 7 ir 11 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-3593(2).

 

NUSPRĘSTA (“už” - 8 , “prieš” - 0 , “susilaikė” - 4):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

         2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

4. SVARSTYTA:

         Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3327(2).

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjas paskirti J.Budrevičių, R.Valčiuką, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

2. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (“už” - 6, “prieš” - 3 , “susilaikė” - 0).

3. Siūlyti Seimui svarstomo įstatymo projekto priėmimą atidėti ir kreiptis į Vyriausybę, kad ji dėl šio įstatymo projekto Seimui pateiktų savo išvadą (“už” - 6, “prieš” - 3 , “susilaikė” - 0).

         4. Komiteto paskirtas pranešėjas: Julius Veselka (bendru sutarimu).

 

 

5. SVARSTYTA:

Seimo nario J.Veselkos 2004-07-14 pasiūlymas Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3601(4SP).

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Prašyti Seimo valdybos kreiptis  į LR Vyriausybę pateikti išvadą dėl Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-3601(4SP).

         2. Siūlyti SeimuiGamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-3601(4SP) priėmime daryti pertrauką, kol bus gauta LR Vyriausybės išvada šiam įstatymo projektui.

 

 

6. SVARSTYTA:

         Pasirengimas Įstatymo “Dėl atsakomybės už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 50 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalių pažeidimus“ pripažinimo netekusiu galios įstatymoprojekto IXP-3665 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjas paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

7. SVARSTYTA:

         Pasirengimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.3327(2) svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti  J.Budrevičių, R.Valčiuką, J.Veselką, komiteto patarėją D.Šaltmerį  (pritarta bendru sutarimu).

 

 

 

        

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 07 28.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas