Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. liepos 15 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1. SVARSTYTA:

Aviacijos įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3549.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

         2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

 

2.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Turizmo įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-3693svarstymui.

 

 NUSPRĘSTA:        

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 07 27.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas