Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas ragina tobulinti priemones, užtikrinančias žmogaus teises

2004 m. liepos 23 d. pranešimas VIR

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitikime su Žmogaus teisių stebėjimo instituto bei kitų žmogaus teisių srityje dirbančių institucijų atstovais šiandien teigė, kad būtinas nuolatinis piliečių informavimas ir švietimas žmogaus teisių klausimais, išryškinant konkrečius žmogaus teisių pažeidimo atvejus, stebėti, analizuoti juos ir skatinti piliečius aktyviau naudotis žmogaus teisių gynimo galimybėmis. Seimo Pirmininko teigimu demokratija ir žmogaus teisės yra neatskiriamos ir viena kitą papildančios sąvokos.

Žmogaus teisių instituto valdybos pirmininkas Kęstutis Čilinskas ir direktorius Henrikas Mickevičius pristatė Seimo Pirmininkui A.Paulauskui tyrimą „Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą: asmens kodo naudojimas Lietuvoje“, atskleidusį gana nepagrįstą ir tebesiplečiantį asmens kodo naudojimą, kuris kelia susirūpinimą žmogaus teisių apsauga. „Kas trečiame akte, reglamentuojančiame asmens kodo naudojimą, pažeidžiama asmens teisė į privatumą, sudarytos sąlygos piktnaudžiavimui asmens duomenimis, o tai sukelia piliečiui pažeidžiamumo jausmą“, – teigia instituto direktorius H.Mickevičius.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovė Ona Jakštaitė taip pat pripažino, kad asmens kodo naudojimas Lietuvoje nepagrįstai atviras ir viešas. Pasak jos, ypač plačiai ir dažnai nepagrįstai asmens kodus naudoja kompanijos tiesioginei rinkodarai. Jos teigimu, taip pat užfiksuoti pažeidimai, kuomet įmonės, teikiančios telekomunikacijos paslaugas, neteisėtai naudoja asmens kodus, prašydamos nurodyti juos apmokėjimo už paslaugas sąskaitose. Inspekcijos vadovė teigė, kad šiemet sulaukė apie 20 piliečių skundų dėl asmens kodų naudojimo, pernai tokių skundų buvo 2, t.y. dešimt kartų mažiau.

Susitikimo dalyviai konstatavo, kad Lietuvoje įprasta situacija, kuomet asmens kodas naudojamas „į dešinę ir į kairę“, o pilietis nesusimąsto apie galimus piktnaudžiavimo duomenimis atvejus ir pasekmes. Piliečiai turėtų ir patys stengtis atsakingiau ir apdairiau naudoti asmens kodo duomenis: įvertinti, ar būtina konkrečioje situacijoje juos atskleisti, ar asmens kodo viešumas nepažeis jo teisės į privataus gyvenimo neliečiamybę, ar nėra diskriminacijos požymių?

Teigiamai vertindamas nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas – stebėti ir analizuoti žmogaus teisių įgyvendinimą Lietuvoje – Seimo Pirmininkas A.Paulauskas taip pat paskatino nevyriausybines organizacijas daugiau dėmesio skirti konkrečių žmogaus teisių pažeidimo faktų stebėsenai, fiksavimui, registravimui, tinkamam jų pristatymui visuomenei. Seimo Pirmininko nuomone, šią misiją galėtų atlikti aktyvios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios „arčiau žmogaus. Jis taip pat pažymėjo, kad būtina apjungti pilietinės visuomenės atstovų, politikų, valdžios institucijų išteklius bei iniciatyvas siekiant plėtoti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias žmogaus teisių kokybišką įgyvendinimą. Seimo Pirmininko nuomone, žmogaus teisių gynimo priemonės turėtų būti kuo paprastesnės ir kuo lengviau prieinamos kiekvienam šalies piliečiui.

Seimo Pirmininko spaudos atstovas

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2004 07 23.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas