Lietuvos Respublikos Seimas

Parlamentinė kontrolė

 

 

Parlamentinė kontrolė: 

 

- 2004 m. liepos 5d. komiteto posėdyje išklausyta Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus Algirdo Astrausko informacija apie Vyriausybei teikiamą Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo iniciatyvos (PLANĄ) 2004-2006 m. Šis planas tai strateginio planavimo dokumentas, kuriame nurodomi siūlomų išskirti probleminių teritorijų plėtros  strateginiai tikslai, uždaviniai, teiktinos valstybės pagalbos kriterijai ir pasiūlymai dėl regionų, turinčių atskirų ūkio šakų (sektorių) specifinių regioninių ir vietinių problemų, kurios spręstinos per tų ūkio šakų (sektorių) plėtros programas, plėtros.  Planas parengtas siekiant mažinti regioninius socialinius ir ekonominius netolygumus 2004-2006 m.laikotarpiu.

 

- 2004 m. liepos 13 d. svarstė Lietuvos Savivaldybių asociacijos 2004 m. gegužės 20 d. suvažiavimo sprendimus:

- Dėl tolimesnės Vietos savivaldos raidos

nusprendė: Pritarti tiesioginiams savivaldybių merų rinkimams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“.)

- Dėl kai kurių funkcijų perdavimo savivaldybėms

nusprendė: Funkcijas perduoti baigus Žemės reformą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“.)

-Dėl vietos mokesčių įvedimo

nusprendė: Siūlyti Vyriausybei iki 2005 m. gegužės 1 d. pateikti Seimui Vietos mokesčių įstatymo projektą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “už“

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 07 20.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Parlamentinė kontrolė

LR Seimas